• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp


 

Công văn 3391/CT-HTr năm 2015 hướng dẫn chính sách ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành

Tải về Công văn 3391/CT-HTr
Bản Tiếng Việt

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3391/CT-HTr
V/v đề xuất phương án trả lời

Hà Nội, ngày 26 tháng 01 năm 2015

 

Kính gửi: Chi cục thuế quận Thanh Xuân

Trả lời công văn số 186/CCT-TTHTr ngày 09/01/2015 của Chi cục thuế quận Thanh Xuân đề nghị Cục thuế TP Hà Nội hướng dẫn chính sách ưu đãi thuế TNDN.

Căn cứ điểm 1 Công văn số 3127/TCT-PCCS ngày 24/08/2006 của Tổng cục thuế về việc tăng cường kỷ luật hành chính trong công tác quản lý thuế thì:

“Trường hợp các vướng mắc thuộc thẩm quyền giải quyết của Cục thuế, Chi cục thuế nhưng cần xin ý kiến chỉ đạo của cơ quan thuế cấp trên thì Cục thuế, Chi cục thuế phải có văn bản gửi cơ quan thuế cp trên, đng thời gửi cho cơ sở có kiến nghị được biết. Trong văn bản gửi xin ý kiến cơ quan thuế cấp trên Cục thuế, Chi cục thuế phải đ xuất phương án giải quyết, không được đùn đy công văn kiến nghị của đơn vị lên cấp trên... ”

Đ thực hiện nghiêm túc văn bản của Tng cục thuế nêu trên, Cục thuế TP Hà Nội đề nghị Chi cục thuế quận Thanh Xuân đề xuất phương án giải quyết cụ thể đối với trường hợp trên để Cục thuế TP Hà Nội xem xét, hướng dẫn./,

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, HTr(2)

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Thái Dũng Tiến

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 3391/CT-HTr   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế thành phố Hà Nội   Người ký: Thái Dũng Tiến
Ngày ban hành: 26/01/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 3391/CT-HTr

149

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
287164