• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp


Văn bản pháp luật về Luật xây dựng 2014

Văn bản pháp luật về Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu

Văn bản pháp luật về Quản lý vật liệu xây dựng

 

Công văn 34/BXD-VLXD năm 2018 về giải đáp thắc mắc xuất khẩu đá hoa của Công ty trách nhiệm hữu hạn Alliance Việt Nam do Bộ Xây dựng ban hành

Tải về Công văn 34/BXD-VLXD
Bản Tiếng Việt

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 34/BXD-VLXD
V/v giải đáp thắc mắc xuất khẩu đá hoa của Công ty TNHH Alliance Việt Nam

Hà Nội, ngày 25 tháng 12 năm 2018

 

Kính gửi: Công ty TNHH Alliance Việt Nam

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 65/2018-VA ngày 12/12/2018 của Công ty TNHH Alliance Việt Nam về việc giải đáp thắc mắc giữa hai từ “đá hoa”“đá cẩm thạch” trong Thông tư số 05/2018/TT-BXD ngày 29/06/2018 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Thông tư số 05/2018/TT-BXD ngày 29/06/2018 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng, trong đó hướng dẫn “đá hoa (marble)” có tên gọi khác là “đá cẩm thạch” được xuất khẩu theo quy định tại Phụ lục I kèm theo Thông tư số 05/2018/TT-BXD. Vì vậy, Công ty TNHH Alliance Việt Nam được thực hiện xuất khẩu chủng loại “đá hoa (marble)” hoặc tên gọi khác “đá cẩm thạch” theo quy định tại Thông tư số 05/2018/TT- BXD ngày 29/06/2018 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng về giải đáp thắc mắc giữa hai từ “đá hoa”“đá cẩm thạch” trong quá trình xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng của Công ty TNHH Alliance Việt Nam./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Nguyễn V
ăn Sinh (để b/c);
- Tổng cục Hải quan;
- Cục Hải quan Hải Phòng;

- Lưu: VT, VLXD.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ VẬT LIỆU XÂY DỰNG
Phạm Văn Bắc

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 34/BXD-VLXD   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Phạm Văn Bắc
Ngày ban hành: 25/12/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 34/BXD-VLXD

260

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
404232