• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Chứng thực bản sao từ bản chính


 

Công văn 3442/BTP-HTQTCT năm 2013 về trường hợp người dân yêu cầu thực hiện chứng thực bản sao từ bản chính xuất trình “bản sao” là bản photocopy màu hoàn toàn giống với bản chính cần đối chiếu do Bộ Tư pháp ban hành

Tải về Công văn 3442/BTP-HTQTCT
Bản Tiếng Việt

BỘ TƯ PHÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3442 /BTP-HTQTCT
Vv hướng dẫn nghiệp vụ

Hà Nội, ngày 07 tháng 5 năm 2013

 

Kính gửi: Sở Tư pháp tỉnh Đăk Nông

Trả lời Công văn số 211/STP-HCTP ngày 02/4/2013 của Sở Tư pháp tỉnh Đăk Nông về trường hợp người dân yêu cầu thực hiện chứng thực bản sao từ bản chính xuất trình “bản sao” là bản photocopy màu hoàn toàn giống với bản chính cần đối chiếu. Về vấn đề này, Bộ Tư pháp có ý kiến như sau:

Theo quy định của Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18/5/2007 về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký thì, chứng thực bản sao từ bản chính là việc cơ quan nhà nước có thẩm quyền chứng thực căn cứ vào bản chính để chứng thực bản sao là đúng với bản chính. Khi có yêu cầu chứng thực, người có yêu cầu phải xuất trình bản chính, bản sao cần chứng thực (bản sao là bản chụp, bản in, bản đánh máy vi tính hoặc bản viết tay có nội dung đầy đủ, chính xác như sổ gốc hoặc bản chính) để người thực hiện chứng thực kiểm tra tính hợp pháp của bản chính và đối chiếu bản sao với bản chính.

Tuy nhiên, theo quy định tại Nghị định số 105/2007/NĐ-CP về hoạt động in các sản phẩm không phải là xuất bản phẩm, Thông tư số 04/2008/TT-BTTTT , Thông tư số 22/2010/TT-BTTTT thì việc sử dụng máy photocopy màu phải theo quy chế và việc sử dụng bản sao photocopy màu cũng chỉ hạn chế đối với các cơ quan, tổ chức có pháp nhân đầy đủ, được phép. Vì vậy, để áp dụng các quy định của pháp luật về công tác chứng thực không trái với các văn bản pháp luật khác có liên quan thì trường hợp người có yêu cầu chứng thực xuất trình bản sao là bản photocopy màu không phải là người thuộc “cơ quan, tổ chức có pháp nhân đầy đủ cần sử dụng máy photocopy màu…” sẽ không được thực hiện chứng thực bản sao từ bản chính./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;  
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Thứ trưởng Lê Hồng Sơn (để b/c);
- Cổng thông tin điện tử (để đăng tải);
- Lưu: VT Cục HTQTCT.

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC HỘ TỊCH, QUỐC TỊCH,
CHỨNG THỰC
Nguyễn Công Khanh

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 3442/BTP-HTQTCT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tư pháp   Người ký: Nguyễn Công Khanh
Ngày ban hành: 07/05/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Hành chính tư pháp   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 3442/BTP-HTQTCT
Thành viên
Đăng nhập bằng Google
290417