• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật xây dựng 2014


Văn bản pháp luật về Hợp đồng trong hoạt động xây dựng

 

Công văn 3473/BXD-KTXD năm 2014 thực hiện hợp đồng trong hoạt động xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

Tải về Công văn 3473/BXD-KTXD
Bản Tiếng Việt

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3473/BXD-KTXD
V/v: thực hiện hợp đồng trong hoạt động xây dựng.

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2014

 

Kính gửi: Công ty TNHH xây dựng Thuận Kiều

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 144/VB.TK/2014 ngày 27/12/2014 của Công ty TNHH xây dựng Thuận Kiều về việc thực hiện hợp đồng trong hoạt động xây dựng. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Hợp đồng thi công xây dựng số 26/2010/HĐXD ngày 08/11/2010 ký giữa Ban Quản lý các dự án đầu tư và Xây dựng ngành Giáo dục - Đào tạo và Công ty TNHH xây dựng Thuận Kiều là hợp đồng theo đơn giá cố định.

1. Theo quy định tại Khoản b Mục 3 Điều 15 (giá hợp đồng xây dựng) Nghị định 48/2010/NĐ-CP ngày 07/5/2010 của Chính phủ về hợp đồng thì: “Giá hợp đồng theo đơn giá cố định được xác định trên cơ sở đơn giá cố định cho các công việc nhân với khối lượng công việc tương ứng. Đơn giá cố định là đơn giá không thay đổi trong suốt thời gian thực hiện hợp đồng”;

2. Theo quy định tại Khoản c Mục 2 Điều 36 (điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng) Nghị định 48/2010/NĐ-CP ngày 07/5/2010 thì: “ Đối với hợp đồng theo đơn giá cố định và hợp đồng theo thời gian thì khi giá nhiên liệu, vật tư, thiết bị do Nhà nước áp dụng biện pháp bình ổn giá theo quy định của Pháp lệnh giá có biến động bất thường hoặc khi nhà nước thay đổi chính sách về thuế, tiền lương ảnh hưởng trực tiếp đến giá hợp đồng thì được điều chỉnh đơn giá nếu được phép của cấp quyết định đầu tư và các bên có thỏa thuận trong hợp đồng”. Việc điều chỉnh hợp đồng phải căn cứ vào các quy định của hợp đồng, Phụ lục hợp đồng và các quy định của pháp luật về đầu tư tại thời điểm ký hợp đồng.

3. Các bên trong hợp đồng căn cứ các điều khoản của hợp đồng và các Quyết định chấp thuận gia hạn thời gian thi công số 421/QĐ-SGDĐT ngày 01/6/2013 và số 747/QĐ-SGDĐT ngày 23/9/2013 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tiền Giang để thương thảo Phụ lục hợp đồng số 05/PL ngày 16/10/2014 để điều chỉnh giá nhân công và ca máy thi công theo các văn bản hướng dẫn của UBND tỉnh Tiền Giang số 4098/UBND-CN ngày 01/9/2011 và số 2498/UBND- CN ngày 12/06/2012 như nêu tại 144/VB.TK/2014 ngày 27/12/2014.

Với nội dung tại mục 1, mục 2 và mục 3 nêu trên thì việc thanh toán theo khối lượng hoàn thành được nghiệm thu tương ứng với thời điểm điều chỉnh giá nhân công và ca máy thi công là phù hợp. Việc điều chỉnh giá thực hiện theo Khoản 6.1 và Khoản 6.2 Điều 6 (Thay đổi, Điều chỉnh giá hợp đồng) của Hợp đồng thi công xây dựng công trình số 26/2010/HĐXD ngày 08/11/2010;

Công ty TNHH xây dựng Thuận Kiều căn cứ hướng dẫn trên tổ chức thực hiện theo quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tiền Giang;
- Sở Xây dựng tỉnh Tiền Giang;
- Lưu: VT, KTXD(Thang 8).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Phạm Khánh

 

Điều 36. Điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng
...

2. Việc điều chỉnh giá hợp đồng được thực hiện thông qua việc điều chỉnh đơn giá, điều chỉnh khối lượng và được quy định như sau:
...

c) Đối với hợp đồng theo đơn giá cố định và hợp đồng theo thời gian thì khi giá nhiên liệu, vật tư, thiết bị do Nhà nước áp dụng biện pháp bình ổn giá theo quy định của Pháp lệnh giá có biến động bất thường hoặc khi nhà nước thay đổi chính sách về thuế, tiền lương ảnh hưởng trực tiếp đến giá hợp đồng thì được điều chỉnh đơn giá nếu được phép của cấp quyết định đầu tư và các bên có thỏa thuận trong hợp đồng;

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 15. Giá hợp đồng xây dựng
...

3. Giá hợp đồng có các loại sau:
...

b) Giá hợp đồng theo đơn giá cố định được xác định trên cơ sở đơn giá cố định cho các công việc nhân với khối lượng công việc tương ứng. Đơn giá cố định là đơn giá không thay đổi trong suốt thời gian thực hiện hợp đồng.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 3473/BXD-KTXD   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Bùi Phạm Khánh
Ngày ban hành: 30/12/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 3473/BXD-KTXD

482

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
262133