• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 3523/CT-TTHT năm 2013 thuế thu nhập cá nhân do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Tải về Công văn 3523/CT-TTHT
Bản Tiếng Việt

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3523/CT-TTHT
V/v: Thuế thu nhập cá nhân.

TP.Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 6 năm 2013

 

Kính gửi:

Công ty TNHH Mitsui Việt Nam
Địa chỉ: 25 Bis Nguyễn Thị Minh Khai, Q.1, TP.HCM
Mã số thuế: 0304857572

 

Trả lời văn bản ngày 31/05/2013 của Công ty về thuế thu nhập cá nhân (TNCN), Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/09/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế TNCN;

Căn cứ Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế;

Trường hợp Công ty theo trình bày có nhân viên người nước ngoài là cá nhân cư trú tại Việt Nam trong năm tính thuế, làm việc tại Công ty nhận thu nhập tiền lương, tiền công do Công ty ở Việt Nam và Tổng công ty tại Nhật Bản chi trả, thì hàng tháng cá nhân phải trực tiếp kê khai khoản thu nhập nhận từ nước ngoài (do Tổng Công ty tại Nhật chịu) theo mẫu số 07/KK-TNCN (mẫu biểu ban hành theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC) để nộp số tiền thuế TNCN vào ngân sách nhà nước. Công ty thực hiện kê khai, khấu trừ thuế TNCN theo mẫu số 02/KK-TNCN (mẫu biểu ban hành theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC) đối với khoản tiền Công ty thực chi trả cho cá nhân người lao động (bao gồm tiền lương cơ bản và các phụ cấp khác do Tổng Công ty tại Nhật trả hộ cho Công ty).

Cuối năm Công ty cấp chứng từ khấu trừ thuế TNCN để cá nhân này trực tiềp kê khai quyết toán thuế với cơ quan thuế theo hướng dẫn tại Khoản 6 Điều 14 Thông tư số 28/2011/TT-BTC theo mẫu số 09/KK-TNCN (mẫu biểu ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC).

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng PC;
- Phòng KT2;
- Web Cục Thuế
- Lưu: VT, TTHT
1289-164047/2013-ntn.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 3523/CT-TTHT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế TP Hồ Chí Minh   Người ký: Trần Thị Lệ Nga
Ngày ban hành: 19/06/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 3523/CT-TTHT

135

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
195741