• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


 

Công văn 3529/TCHQ-GSQL năm 2013 miễn thủ tục xuất nhập cảnh đối với 02 tàu Hải quân Việt Nam do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Công văn 3529/TCHQ-GSQL
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3529/TCHQ-GSQL
V/v miễn thủ tục xuất nhập cảnh đối với 02 tàu Hải quân Việt Nam

Hà Nội, ngày 26 tháng 06 năm 2013

 

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Nhằm tạo điều kiện cho 02 tàu hộ vệ Tên lửa mang số hiệu HQ 011 và HQ 012 của Hải quân Việt Nam thăm và giao lưu tại Trạm Giang, Trung Quốc từ ngày 25/6 đến 28/6 năm 2013. Tổng cục Hải quan đề nghị Cục Hải quan các tỉnh, thành phố thực hiện nội dung sau:

1. Tạo các điều kiện thuận lợi trong quá trình thực hiện thủ tục hải quan đối với 02 tàu hộ vệ Tên lửa mang số hiệu HQ 011 và HQ 012 và cán bộ chiến sĩ đi trên tàu nêu trên khi thực hiện thủ tục tàu xuất nhập cảnh tại các cảng biển thuộc địa bàn quản lý của đơn vị.

2. Đề nghị Cục trưởng Cục Hải quan các tỉnh, thành phố có liên quan quán triệt nội dung tại điểm 1 đối với cán bộ, công chức thuộc Chi cục Hải quan có liên quan nghiêm chỉnh chấp hành.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 3529/TCHQ-GSQL   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 26/06/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 3529/TCHQ-GSQL

124

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
196323