• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp


 

Công văn 3541/BNN-KH năm 2018 về phối hợp triển khai hoạt động “Rà soát đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp trên địa bàn tỉnh” do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Tải về Công văn 3541/BNN-KH
Bản Tiếng Việt

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3541/BNN-KH
V/v phối hợp triển khai hoạt động “Rà soát đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp trên địa bàn tỉnh”

Hà Nội, ngày 10 tháng 05 năm 2018

 

Kính gửi: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh....................

Nhằm hỗ trợ các tỉnh thí điểm đánh giá kết quả thực hiện đề án tái cơ cấu (TCC) ngành Nông nghiệp và đề xuất nội dung điều chỉnh theo yêu cầu thực tế nhằm đạt được các mục tiêu đề ra, Vụ Kế hoạch cử đoàn công tác gồm đại diện Ban quản lý dự án Hp phần A - Dự án VnSAT và đơn vị tư vấn đang thực hiện nội dung trên (Liên danh Viện Kinh tế và Phát triển - Học viện Nông nghiệp và Công ty TNHH Tin học, Thương mại Công nghệ và Tư vấn ICT) đến làm việc với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các đơn vị liên quan tại tỉnh theo nội dung và lịch trình làm việc kèm theo.

Vụ Kế hoạch đề nghị Quý Sở sắp xếp thời gian và cử cán bộ tham gia phối hợp với đoàn công tác để đoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trên Cơ sở công văn này, đơn vị tư vấn sẽ chủ động trao đi với Quý Sở để cùng thống nhất kế hoạch làm việc trong những tháng tiếp theo.

Mọi chi tiết xin liên hệ: Bà Nguyễn Thị Quỳnh, đại diện đơn vị tư vấn: Điện thoại: 0974.655.248, Email: quynhnguyena6@gmail.com.

Xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác và phối hợp của Quý Sở./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Lê Quốc Doanh (để b/c);
- Lưu: VT, KH (10)

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KẾ HOẠCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Ngô Trường Sơn

 

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 3541/BNN-KH   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn   Người ký: Ngô Trường Sơn
Ngày ban hành: 10/05/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 3541/BNN-KH

281

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
382146