• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp


Văn bản pháp luật về Luật đầu tư 2014

 

Công văn 356/BKHĐT-ĐTNN năm 2015 góp ý hồ sơ đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư của Công ty TNHH RICOH Việt Nam do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Tải về Công văn 356/BKHĐT-ĐTNN
Bản Tiếng Việt

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 356/BKHĐT-ĐTNN
V/v góp ý hồ sơ đề nghị điều chỉnh GCNĐT của Công ty TNHH RICOH Việt Nam

Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2015

 

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 10474/SKHĐT-ĐKĐT ngày 02 tháng 12 năm 2014 của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh và hồ sơ kèm theo đề nghị góp ý kiến hồ sơ điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư thành lập Công ty TNHH RICOH Việt Nam, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

1. Ngành nghề và mục tiêu kinh doanh bổ sung của Công ty:

Theo Giấy chứng nhận đầu tư số 411043001726 chứng nhận lần đầu ngày 12 tháng 9 năm 2011, chứng nhận thay đổi lần thứ 4 ngày 23 tháng 6 năm 2014, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã cho phép Công ty TNHH RICOH Việt Nam được “thực hiện quyền nhập khẩu, quyền phân phối bán buôn (không thành lập cơ sở bán buôn), quyền phân phối bán lẻ (không thành lập các cơ sở bán lẻ) các hàng hóa có mã số HS 3707, 8443, 9008, 4811, 8471, 8472, 8517, 8525, 8528, 9006, 9612 và các hàng hóa là các phần mềm kỹ thuật đồng bộ đi kèm máy móc, thiết bị Công ty được cấp phép thực hiện quyền nhập khẩu, quyền phân phối và dịch vụ cho thuê theo quy định của pháp luật Việt Nam”.

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 7 Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ, ngành nghề kinh doanh được ghi theo ngành cấp bốn trong Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam. Việc Doanh nghiệp bổ sung “thực hiện quyền nhập khẩu, quyền phân phối bán buôn (không thành lập cơ sở bán buôn), quyền phân phối bán lẻ (không thành lập các cơ sở bán lẻ) đối với các hàng hóa có mã số HS đính kèm hồ sơ” không phải là bổ sung ngành nghề kinh doanh và mục tiêu dự án mà chỉ là bổ sung thêm một số mặt hàng do Công ty thực hiện quyền nhập khẩu, quyền phân phối. Đối với các mặt hàng bổ sung có mã số HS nêu tại hồ sơ phải bảo đảm không thuộc các sản phẩm bị cấm và hạn chế, đề nghị căn cứ ý kiến của Bộ Công Thương và Bộ Thông tin và Truyền thông.

- Mục tiêu “thực hiện quyền xuất khẩu các hàng hóa có mã số HS đính kèm hồ sơ” là không trái với quy định và lộ trình thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam theo Thông tư số 34/2013/TT-BCT ngày 24 tháng 12 năm 2013 của Bộ Công Thương.

- Các mục tiêu “Tích hợp hệ thống gồm tư vấn kỹ thuật, thiết kế và cài đặt hệ thống máy tính (LAN, WAN,..)” (CPC 842, 849); “Phát triển cài đặt phần mềm máy tính cho các doanh nghiệp phục vụ quản lý và kinh doanh (CPC 842); “Hướng dẫn, đào tạo kỹ thuật cho khách hàng về các hệ thống do doanh nghiệp cài đặt” (CPC 849); “Cung cấp dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng và bảo hành cho các hệ thống do doanh nghiệp cài đặt” (CPC 842); “Thiết kế và phát triển nội dung trang web” (CPC 842); “Dịch vụ trang trí nội thất và hoàn thiện văn phòng cho các khách hàng sử dụng dịch vụ công nghệ thông tin do doanh nghiệp cung cấp” (CPC 517); “Dịch vụ tư vấn quản lý liên quan đến lĩnh vực công nghệ thông tin và viễn thông” (CPC 865); “Đại lý dịch vụ viễn thông cho các đơn vị cung cấp dịch vụ viễn thông được phép hoạt động tại Việt Nam” (CPC 752) là không trái với quy định tại Biểu cam kết thương mại và dịch vụ của Việt Nam trong WTO.

- Mục tiêu “Dịch vụ hỗ trợ, xúc tiến ký và thực hiện hợp đồng viễn thông giữa các đơn vị cung cấp dịch vụ viễn thông được phép hoạt động tại Việt Nam và các khách hàng” không có trong quy định tại Biểu cam kết thương mại và dịch vụ của Việt Nam trong WTO. Mục tiêu “Dịch vụ cho thuê chỗ lưu trữ thông tin số; dịch vụ cập nhật, tìm kiếm, lưu trữ, xử lý dữ liệu và khai thác cơ sở dữ liệu; dịch vụ bảo hành, bảo trì, bảo đảm an toàn mạng và thông tin” có một phần thuộc phạm vi CPC 843 (Dịch vụ xử lý dữ liệu) và CPC 844 (Dịch vụ cơ sở dữ liệu). Tuy nhiên, với những nội dung chi tiết được nêu tại mục tiêu trên đề nghị căn cứ ý kiến của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Với các mục tiêu hoạt động nêu trên, khi xem xét cấp Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh, đề nghị căn cứ ý kiến của Bộ Công Thương và Bộ Thông tin và Truyền Thông về việc đáp ứng các điều kiện đối với ngành nghề kinh doanh thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện.

2. Đề nghị Quý Sở yêu cầu Nhà Đầu tư giải trình cụ thể số vốn và nguồn vốn để thực hiện điều chỉnh Dự án do Dự án đề nghị bổ sung thêm (dự kiến bổ sung 11 ngành nghề kinh doanh).

3. Các vấn đề khác của dự án, đề nghị xem xét, thẩm tra theo quy định của pháp luật hiện hành.

Trên đây là một số ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư để Quý Sở tham khảo, nghiên cứu và trình Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh xem xét, quyết định theo thẩm quyền./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND thành phố Hồ Chí Minh;
- Vụ GS&TĐĐT;
- Lưu VT, Cục ĐTNN.

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG
CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
Đỗ Nhất Hoàng

 

Điều 7. Ngành, nghề kinh doanh

1. Ngành, nghề kinh doanh trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp được ghi và mã hóa theo ngành cấp bốn trong Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam, trừ những ngành, nghề cấm kinh doanh.

Nội dung cụ thể của các phân ngành trong ngành kinh tế cấp bốn được thực hiện theo Quy định về nội dung hệ thống ngành kinh tế Việt Nam do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành.

Việc mã hóa ngành, nghề đăng ký kinh doanh trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp chỉ có ý nghĩa trong công tác thống kê.

Căn cứ vào Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam, người thành lập doanh nghiệp tự lựa chọn ngành, nghề kinh doanh và ghi mã ngành, nghề kinh doanh vào Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp. Cơ quan đăng ký kinh doanh đối chiếu và ghi ngành, nghề kinh doanh, mã số ngành, nghề kinh doanh vào Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 356/BKHĐT-ĐTNN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Kế hoạch và Đầu tư   Người ký: Đỗ Nhất Hoàng
Ngày ban hành: 20/01/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Doanh nghiệp, hợp tác xã, Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 356/BKHĐT-ĐTNN

237

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
271828