• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật


 

Công văn 3657/BNN-KHCN năm 2013 đề nghị thẩm định dự thảo tiêu chuẩn quốc gia do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Tải về Công văn 3657/BNN-KHCN
Bản Tiếng Việt

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3657/BNN-KHCN
V/v đề nghị thẩm định dự thảo tiêu chuẩn quốc gia.

Hà Nội, ngày 12 tháng 08 năm 2013

 

Kính gửi:

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng,
Bộ Khoa học và Công nghệ

 

Thực hiện kế hoạch xây dựng tiêu chuẩn quốc gia, Ban soạn thảo tiêu chuẩn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã hoàn thành 3 Dự thảo tiêu chuẩn:

1. Tôm thẻ chân trắng - Tôm giống - Yêu cầu kỹ thuật

2. Thức ăn công nghiệp dùng nuôi thủy sản nước ngọt: cá rô phi, cá diêu hồng, cá tra

3. Thức ăn công nghiệp dùng nuôi thủy sản nước ngọt: cá giò, cá chẽm

Các dự thảo trên đã được Hội đồng khoa học của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nghiệm thu và thông qua (Hồ sơ Dự thảo tiêu chuẩn gửi kèm theo).

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Tổng cục Tiêu chuẩn, Đo lường Chất lượng thẩm định các Dự thảo tiêu chuẩn trên./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KHCN.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT.VỤ TRƯỞNG VỤ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Giang Thu

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 3657/BNN-KHCN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn   Người ký: Nguyễn Giang Thu
Ngày ban hành: 12/08/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn, Khoa học, công nghệ   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 3657/BNN-KHCN

152

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
204485