• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật xây dựng 2014


 

Công văn 3716/UBND-CN1 năm 2013 điều chỉnh chi phí nhân công công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc theo Nghị định 103/2012/NĐ-CP

Tải về Công văn 3716/UBND-CN1
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH PHÚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3716/UBND-CN1
“V/v điều chỉnh chi phí nhân công các công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh theo NĐ 103/2012/NĐ-CP”

Vĩnh Phúc, ngày 09 tháng 7 năm 2013

 

Kính gửi:

- Các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể;
- UBND các huyện, thành phố, thị xã;
- Chủ đầu tư các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh.

Sau khi xem xét đề nghị của Sở Xây dựng tại văn bản số 1221/SXD-KTXDTH ngày 27/6/2013 và ý kiến tham gia của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 729/SKHĐT-TĐ ngày 13/6/2013, UBND tỉnh chỉ đạo việc điều chỉnh chi phí nhân công các công trình xây dựng theo Nghị định số 103/2012/NĐ-CP ngày 04/12/2012 của Chính phủ như sau:

1. Hiện tại chưa thực hiện điều chỉnh chi phí nhân công theo mức lương tối thiểu vùng được quy định tại Nghị định số 103/2012/NĐ-CP ngày 04/12/2012 của Chính phủ. Tiếp tục thực hiện việc điều chỉnh dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh quy định tại Quyết định số 2201/QĐ-UBND ngày 05/9/2012 “V/v công bố hệ số điều chỉnh chi phí phân công máy thi công cho các công trình xây dựng sử dụng vốn Nhà nước do UBND tỉnh Vĩnh Phúc quản lý” của UBND tỉnh.

2. Những dự án, gói thầu, chủ đầu tư đã phê duyệt thiết kế - dự toán theo mức lương tối thiểu vùng theo Nghị định số 103/2012/NĐ-CP ngày 04/12/2012 của Chính phủ yêu cầu chủ đầu tư thực hiện điều chỉnh lại dự toán theo quy định tại Quyết định số 2201/QĐ-UBND ngày 05/9/2012 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc.

3. Giao Sở Xây dựng theo dõi biến động giá nhân công thị trường lao động ngành xây dựng trên địa bàn tỉnh để trình UBND tỉnh công bố hệ số điều chỉnh chi phí nhân công, máy thi công trong dự toán công trình tại thời điểm cho phù hợp và là đầu mối giải quyết các ý kiến vướng mắc của các chủ đầu tư.

Yêu cầu các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể; UBND các huyện, thành phố, thị xã; Chủ đầu tư các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh thực hiện chỉ đạo trên của Chỉ tịch UBND tỉnh./.

 

 

TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG
Bùi Minh Hồng

 

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 3716/UBND-CN1   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tỉnh Vĩnh Phúc   Người ký: Bùi Minh Hồng
Ngày ban hành: 09/07/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 3716/UBND-CN1

403

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
240802