• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Quản lý mỹ phẩm


 

Công văn 3755/QLD-MP năm 2015 đình chỉ lưu hành mỹ phẩm có công thức không đúng hồ sơ đã công bố do Cục Quản lý Dược ban hành

Tải về Công văn 3755/QLD-MP
Bản Tiếng Việt

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------

Số: 3755/QLD-MP
V/v đình chỉ lưu hành mỹ phẩm có công thức không đúng hồ sơ đã công bố

Hà Nội, ngày 14 tháng 02 năm 2015

 

Kính gửi:

- Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Tóc Shine.
(Địa chỉ: Số 31, phố Bạch Mai, P. Cầu Dền, Q. Hai Bà Trưng, Tp. Hà Nội)

 

Căn cứ Thông tư số 06/2011/TT-BYT ngày 25/01/2011 của Bộ Y tế quy định về quản lý mỹ phẩm;

Căn cứ Biên bản kiểm tra hậu mại mỹ phẩm tại Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Tóc Shine ngày 03/2/2015,

Cục Quản lý Dược thông báo:

1. Đình chỉ lưu hành trên toàn quốc 06 sản phẩm mỹ phẩm sau đây:

- Sản phẩm Sarangsae Pop Genos Ample Treatment (Số tiếp nhận Phiếu công bố do Cục Quản lý Dược cấp: 80901/13/CBMP-QLD ngày 31/12/2013):

- Sản phẩm Erba Classico Capeli Risseta (Số tiếp nhận Phiếu công bố do Cục Quản lý Dược cấp: 80891/13/CBMP - QLD ngày 31/12/2013);

- Sản phẩm Erba Classico 3 Way Treatment (Số tiếp nhận Phiếu công bố do Cục Quản lý Dược cấp: 80890/13/CBMP - QLD ngày 31/12/2013);

- Sản phẩm Anthocyanin Fixing Aqua (Số tiếp nhận Phiếu công bố do Cục Quản lý Dược cấp: 81407/13/CBMP - QLD ngày 24/10/2013);

- Sản phẩm Sarangsae Free Hair Shaper Butter Shining Butter (Số tiếp nhận Phiếu công bố do Cục Quản lý Dược cấp: 81406/13/CBMP - QLD ngày 24/10/2013);

- Sản phẩm Infanta Iron Straight Agent Basic (Số tiếp nhận Phiếu công bố do Cục Quản lý Dược cấp: 81408/13/CBMP - QLD ngày 24/10/2013).

Các sản phẩm này do Công ty Sarangsae Cosmetics Co., Ltd (Hàn Quốc) sản xuất, Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Tóc Shine chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường.

Lý do đình chỉ lưu hành, thu hồi: các sản phẩm nhập khẩu và lưu thông có công thức không đúng như hồ sơ đã công bố.

2. Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Tóc Shine phải:

- Gửi thông báo thu hồi tới những nơi phân phối, sử dụng 06 sản phẩm nêu trên. Tiến hành thu hồi toàn bộ các lô mỹ phẩm không đáp ứng quy định nêu trên.

- Gửi báo cáo thu hồi các lô mỹ phẩm không đáp ứng quy định về Cục Quản lý Dược trước ngày 15/3/2015.

3. Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương kiểm tra, giám sát các đơn vị thực hiện thông báo này; xử lý các đơn vị vi phạm theo quy định hiện hành.

4. Sở Y tế Tp. Hà Nội kiểm tra, giám sát việc thu hồi và xử lý các đơn vị vi phạm, báo cáo kết quả về Cục Quản lý Dược./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- CT. Trương Quốc Cường (để b/c);
- Phòng Thanh tra Dược, Mỹ phẩm-Cục QLD;
- Tạp chí Dược và Mỹ phẩm-Cục QLD;
- Trang TTĐT Cục QLD;
- Lưu: VT, MP.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Tất Đạt

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 3755/QLD-MP   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Quản lý dược   Người ký: Nguyễn Tất Đạt
Ngày ban hành: 14/02/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Y tế - dược   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 3755/QLD-MP

189

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
267719