• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 3761/BNN-TCTL năm 2013 kiểm tra thực hiện quy trình vận hành hồ chứa nước do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ban hành

Tải về Công văn 3761/BNN-TCTL
Bản Tiếng Việt

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3761/BNN-TCTL
V/v kiểm tra việc thực hiện quy trình vận hành hồ chứa nước

Hà Nội, ngày 21 tháng 10 năm 2013

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Đắk Lắk

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải (tại văn bản số 8714/VPCP-KTN ngày 17/10/2013 của Văn phòng Chính phủ) về kiểm tra việc thực hiện quy trình vận hành hồ chứa nước, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các đơn vị chức năng phối hợp với đơn vị quản lý hồ chứa Đồng Đáng, Thung Cối (Thanh Hóa), Vực Mấu (Nghệ An), Ea D'răng (Đắk Lắk) kiểm tra, rà soát việc vận hành tích nước, xả nước hồ chứa trong thời gian có mưa to, lũ về hồ chứa lớn (do ảnh hưởng của cơn bão số 8, số 10, số 11), cụ thể như sau:

- Tổng hợp, đánh giá số liệu mưa của các trạm đo trong lưu vực hồ chứa.

- Kiểm tra sổ theo dõi diễn biến mực nước hồ chứa nước, trong và sau thời gian mưa bão và đối chiếu với số liệu mực nước hồ chứa được phép giữ cao nhất các tháng mùa lũ quy định trong quy trình vận hành do cấp thẩm quyền phê duyệt.

- Kiểm tra các lệnh xả nước thực tế và đối chiếu với quy định về xả lũ quy định trong quy trình vận hành (thời gian xả; số cửa xả/ lưu lượng xả; thời gian thông báo đến chính quyền vùng hạ du…)

- Đánh giá, nhận xét việc vận hành tích nước, xả nước so với quy định và tình hình thực tế; những khó khăn, vướng mắc trong vận hành xả nước.

- Các kiến nghị, đề xuất của địa phương đối với Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.

Đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh khẩn trương chỉ đạo thực hiện và có văn bản báo cáo về Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, thời gian trước ngày 25/10/2013, để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ../.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- PTTg Chính phủ Hoàng Trung Hải (để b/c);
- Bộ trưởng Cao Đức Phát (để b/c);
- Sở NN&PTNT Thanh Hóa, Nghệ An, Đắk Lắk;
- Vụ Kinh tế ngành-VPCP;
- Lưu: VT, TCTL.

KT.BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hoàng Văn Thắng

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 3761/BNN-TCTL   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn   Người ký: Hoàng Văn Thắng
Ngày ban hành: 21/10/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 3761/BNN-TCTL

180

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
210634