• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đầu tư 2014


 

Công văn 3849/BNN-KH năm 2013 chuẩn bị buổi làm việc với Bộ Kế hoạch và Đầu tư do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Tải về Công văn 3849/BNN-KH
Bản Tiếng Việt

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3849/BNN-KH
V/v Chuẩn bị buổi làm việc với Bộ KH&ĐT

Hà Nội, ngày 21 tháng 08 năm 2013

 

Kính gửi:

- Các Tổng cục: Thủy lợi, Lâm nghiệp, Thủy sản;
- Các cục: Trồng trọt, Chăn nuôi, QLXDCT, Quản lý chất lượng NLS&TS, Chế biến-TMNLS&NM, KTHT&PTNT.

 

Ngày 02/8/2013, Bộ đã có văn bản số 2569/BNN-KH báo cáo kế hoạch phát triển ngành Nông nghiệp và PTNT năm 2014. Ngày 15/8/2013, Vụ kế hoạch và đại diện các đơn vị đã có buổi làm việc trực tiếp với các Vụ liên quan của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Để chuẩn bị cho buổi làm việc giữa Bộ trưởng Cao Đức Phát và Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh về kế hoạch phát triển ngành Nông nghiệp và PTNT năm 2014 và các năm tiếp theo, đề nghị các đơn vị báo cáo những khó khăn, vướng mắc và đề xuất, kiến nghị với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Thủ tướng Chính phủ trong thực hiện các cơ chế, chính sách và chương trình, nhiệm vụ do đơn vị phụ trách; Đồng thời cung cấp các thông tin, ý kiến giải trình của đơn vị liên quan đến ý kiến của các đơn vị thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong cuộc họp ngày 15/8/2013.

Báo cáo gửi về Vụ Kế hoạch trước ngày 26/8/2013 (theo đường văn bản và email vietdo2610@yahoo.com) để tổng hợp báo cáo Bộ.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Vụ (để phối hợp);
- Lưu: VT, KH.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KẾ HOẠCH
Nguyễn Thị Hồng

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 3849/BNN-KH   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn   Người ký: Nguyễn Thị Hồng
Ngày ban hành: 21/08/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 3849/BNN-KH

221

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
205011