• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật xây dựng 2014


 

Công văn 385/BXD-KHCN năm 2014 hướng dẫn áp dụng QCVN 06:2010/BXD do Bộ Xây dựng ban hành

Tải về Công văn 385/BXD-KHCN
Bản Tiếng Việt

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 385 /BXD-KHCN
V/v Hướng dẫn áp dụng QCVN 06: 2010/BXD.

Hà Nội, ngày 8 tháng 8 năm 2014

 

Kính gửi: Tng Công ty Đa ốc Sài Gòn TNHH Một thành viên

Bộ Xây dựng đã nhận công văn số 868/TCT-DA2 ngày 18/7/2014 của Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn TNHH Một thành viên về việc xin áp dụng thiết kế cầu thang thoát nạn loại N3 thay cho cầu thang loại N1 của công trình chung cư An Hội 4 và 5 thuộc Dự án khu dân cư An Hội tại phường 14, quận Gò Vấp, Bộ Xây dựng trả lời như sau:

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 06: 2010/BXD “An toàn cháy cho nhà và công trình” được ban hành kèm theo Thông tư số 07/2010/TT-BXD ngày 28/7/2010 của Bộ Xây dựng, quy định các yêu cầu chung về an toàn cháy cho nhà và công trình xây dựng trong điều kiện kỹ thuật phòng cháy chữa cháy tại Việt Nam. Trong đó có quy định việc phải bố trí các buồng thang bộ không nhiễm khói loại N1 trong các nhà có chiều cao lớn hơn 28m … (tại Mục 3.4.12. QCVN 06: 2010/BXD).

Về kiến nghị của Quý Công ty cho dự án nêu trên, ngày 17/7/2014 Cục Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã có văn bản số 1703/PCCC&CNCH-P6 thẩm duyệt về PCCC đối với các giải pháp bổ sung cho buồng thang bộ loại N3 thay thế buồng thang loại N1 của công trình chung cư An Hội 4, An Hội 5. Căn cứ quy định tại Mục 1.1.7 - QCVN 06: 2010/BXD, Bộ Xây dựng đồng ý cho việc giảm bớt yêu cầu tại Mục 3.4.12. QCVN 06: 2010/BXD để thiết kế loại thang bộ N3 thay thế loại thang N1 cho dự án công trình nêu trên.

Trên đây là trả lời của Bộ Xây dựng, đề nghị Quý tổng Công ty nghiêm túc thực hiện các yêu cầu của Cục Cảnh sát Phòng cháy Chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Bùi Phạm Khánh (để b/c);
- Lưu VT, Vụ KHCN.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KHCN&MT
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Trần Hữu Hà

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 385/BXD-KHCN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Trần Hữu Hà
Ngày ban hành: 08/08/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị, Khoa học, công nghệ   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 385/BXD-KHCN

246

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
244059