• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Thuế giá trị gia tăng


 

Công văn 3947/CT-TTHT năm 2014 về thuế Giá trị gia tăng do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Tải về Công văn 3947/CT-TTHT
Bản Tiếng Việt

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP.HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3947/CT-TTHT
V/v: thuế Giá trị gia tăng

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 5 năm 2014

 

Kính gửi:

Công ty TNHH CPG Việt Nam
Đ/chỉ : Tòa nhà Sài Gòn Riverside Office Center, 2A – 4A Tôn Đức Thắng, Q.1
Mã số thuế: 0102112619

Trả lời văn bản số CV052014/CPGV – CTHCM ngày 08/05/2014 của Công ty về thuế Giá trị gia tăng (GTGT), Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Điều 11 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2014):

Thuế suất 10% áp dụng đối với hàng hoá, dịch vụ không được quy định tại Điều 4, Điều 9 và Điều 10 Thông tư này.

Trường hợp Công ty ký hợp đồng cung cấp dịch vụ tư vấn thiết kế xây dựng Nhà văn hóa Thanh Niên TP.HCM cho thành đoàn TP.HCM thì dịch vụ tư vấn này phải chịu thuế GTGT theo thuế suất 10%.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- P. PC;
- P. KT số 2
- Lưu: HC, TTHT
1455 - 132215 mthu

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 3947/CT-TTHT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế TP Hồ Chí Minh   Người ký: Trần Thị Lệ Nga
Ngày ban hành: 27/05/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 3947/CT-TTHT

148

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
240919