• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu


 

Công văn 397/XNK-TMQT năm 2013 tạm xuất tái nhập thiết bị y tế do Cục Xuất nhập khẩu ban hành

Tải về Công văn 397/XNK-TMQT
Bản Tiếng Việt

BỘ CÔNG THƯƠNG
CỤC XUẤT NHẬP KHẨU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 397/XNK-TMQT
V/v tạm xuất tái nhập thiết bị y tế

Hà Nội, ngày 16 tháng 09 năm 2013

 

Kính gửi:

Công ty TNHH Phòng khám Gia đình Tp. Hồ Chí Minh
(Địa chỉ: 34 Lê Duẩn, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh)

 

Trả lời công văn số CVTX04/2013 ngày 10 tháng 9 năm 2013 của Công ty TNHH Phòng khám Gia đình Tp. Hồ Chí Minh về việc tạm xuất tái nhập thiết bị y tế ra nước ngoài để sửa chữa, Cục Xuất nhập khẩu - Bộ Công Thương có ý kiến như sau:

1. Đồng ý Công ty TNHH Phòng khám Gia đình Tp. Hồ Chí Minh được tạm xuất tái nhập 01 Bộ Máy chủ của máy X-quang kỹ thuật số GE Revolution XR/d, model 2355051, số seri: FT33810817 ra nước ngoài để sửa chữa theo thỏa thuận sửa chữa số FVN00113 ngày 11 tháng 9 năm 2013 ký với Công ty RSTI (Hoa Kỳ).

2. Cửa khẩu xuất hàng/nhập hàng: Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất.

3. Việc tạm xuất tái nhập thiết bị ra nước ngoài để sửa chữa thực hiện theo các quy định hiện hành.

4. Văn bản có giá trị thực hiện đến 31 tháng 12 năm 2013.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng cục Hải quan;
- Lưu: XNK, TMQT.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thanh Hải

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 397/XNK-TMQT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Xuất nhập khẩu   Người ký: Trần Thanh Hải
Ngày ban hành: 16/09/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Y tế - dược, Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 397/XNK-TMQT

148

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
207639