• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu


 

Công văn 3987/TXNK-TH năm 2017 về miễn thuế theo Hiệp định hàng không do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành

Tải về Công văn 3987/TXNK-TH
Bản Tiếng Việt

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3987/TXNK-TH
V/v miễn thuế theo Hiệp định hàng không

Hà Nội, ngày 17 tháng 10 năm 2017

 

Kính gửi: Văn phòng bán vé hãng Hàng không Emirates tại Việt Nam
(Phòng 1409, Lu 14, tòa nhà Sun Wah Tower, 115 Nguyn Huệ, quận 1, TP Hồ Chí Minh)

Về đề nghị miễn thuế hàng hóa nhập khẩu theo Hiệp định hàng không của Văn phòng bán vé hãng Hàng không Emirates tại Việt Nam, Cục Thuế xuất nhập khẩu có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 29 Nghị định 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 thì: “Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu được miễn thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu theo điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên. Cơ sở để xác định hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu được miễn thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu là s lượng, chủng loại, trị giá hàng hóa được quy định cụ thể tại điều ước quốc tế.

Trường hợp điều ước quốc tế không quy định cụ thể chủng loại, định lượng miễn thuế thì B Tài chính thống nht với B Ngoi giao báo cáo Thủ tướng Chính phủ quyết định chủng loại và định lượng hàng hóa min thuế.

Đ có cơ sở xem xét, giải quyết miễn thuế theo quy định nêu trên, Cục Thuế xuất nhập khẩu đề nghị Văn phòng bán vé hãng Hàng không Emirates tại Việt Nam cung cấp bản Hiệp định vận tải hàng không giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ các tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất. Ngoài ra, đề nghị làm rõ: Danh mục hàng hóa miễn thuế đính kèm công văn số 3180/CHK-VTHK ngày 6/7/2017 của Cục Hàng không Việt Nam đăng ký cho hàng hóa nhập khẩu trong khoảng thời gian nào.

Cục Thuế xuất nhập khẩu thông báo để Văn phòng bán vé hãng Hàng không Emirates tại Việt Nam được biết.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT -TH (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hải Trang

 

Điều 29. Miễn thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo điều ước quốc tế, hàng hóa có trị giá tối thiểu, hàng hóa gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh

1. Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu được miễn thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu theo điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

Cơ sở để xác định hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu được miễn thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu là số lượng, chủng loại, trị giá hàng hóa được quy định cụ thể tại điều ước quốc tế.

Trường hợp điều ước quốc tế không quy định cụ thể chủng loại, định lượng miễn thuế thì Bộ Tài chính thống nhất với Bộ Ngoại giao báo cáo Thủ tướng Chính phủ quyết định chủng loại và định lượng hàng hóa miễn thuế.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 3987/TXNK-TH   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế xuất nhập khẩu   Người ký: Nguyễn Hải Trang
Ngày ban hành: 17/10/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Ngoại giao, điều ước quốc tế, Tài chính, Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 3987/TXNK-TH

290

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
364724