• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật kế toán


Văn bản pháp luật về Hóa đơn điện tử

 

Công văn 4013/TCT-CS năm 2017 về hóa đơn điện tử do Tổng cục Thuế ban hành

Tải về Công văn 4013/TCT-CS
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4013/TCT-CS
V/v hóa đơn điện tử

Hà Nội, ngày 05 tháng 9 năm 2017

 

Kính gửi: Công ty TNHH TLS Contact Việt Nam
(Địa chỉ: Tầng 17, Tòa nhà Capital Tower, số 109 Trần Hưng Đạo, Phường Cửa Nam, Quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội. Mã số thuế: 0106721643)

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 06/TLS-HDDT ngày 14/06/2017 của Công ty TNHH TLS Contact Việt Nam về việc thực hiện hóa đơn điện tử. Về nội dung này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Ngày 12/06/2017, Cục Thuế TP Hồ Chí Minh đã có công văn số 5417/CT-KT2 ngày 12/06/2017 trả lời Chi nhánh Công ty TNHH TLS Contact Việt Nam là phù hợp.

Đề nghị Công ty TNHH TLS Contact Việt Nam thực hiện theo công văn số 5417/CT-KT2 ngày 12/06/2017 của Cục Thuế TP Hồ Chí Minh nêu trên.

Tổng cục Thuế thông báo Công ty TNHH TLS Contact Việt Nam được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCTr Cao Anh Tuấn (để b/cáo);
- Vụ PC-BTC;
- Vụ PC-TCT;
- Cục Thuế TP Hà Nội;
- Cục Thuế TP Hồ Chí Minh;
- Website TCT;
- Lưu: VT, CS (3)

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
Lưu Đức Huy

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 4013/TCT-CS   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế   Người ký: Lưu Đức Huy
Ngày ban hành: 05/09/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí, Kế toán, kiểm toán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 4013/TCT-CS

140

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
361410