• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 4048/CT-TTHT năm 2014 về đồng tiền ghi trên hoá đơn do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Tải về Công văn 4048/CT-TTHT
Bản Tiếng Việt

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP.HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số : 4048/CT-TTHT
V/v: đồng tiền ghi trên hóa đơn

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 5 năm 2014

 

Kính gửi:

Công Ty TNHH Loran Knit Embroidery Label
Địa chỉ: 61/2R ấp Đông, xã Thới tam thôn,H.Hóc Môn
Mã số thuế : 0302899658

Trả lời văn thư số 08/2014/CV-LR ngày 28/4/2014 của Công ty về việc đồng tiền ghi trên hoá đơn, Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 2e Điều 14Thông tư số 64/2013/TT-BTC ngày 15/5/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ:

Đồng tiền ghi trên hoá đơn

Đồng tiền ghi trên hoá đơn là đồng Việt Nam.

Trường hợp người bán được bán hàng thu ngoại tệ theo quy định của pháp luật, tổng số tiền thanh toán được ghi bằng nguyên tệ, phần chữ ghi bằng tiếng Việt.

Ví dụ: 10.000 USD - Mười nghìn đô la Mỹ.

Người bán đồng thời ghi trên hoá đơn tỷ giá ngoại tệ với đồng Việt Nam theo tỷ giá giao dịch bình quân của thị trường ngoại tệ liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm lập hoá đơn.

Trường hợp ngoại tệ thu về là loại không có tỷ giá với đồng Việt Nam thì ghi tỷ giá chéo với một loại ngoại tệ được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tỷ giá.

Trường hợp Công ty xuất khẩu hàng hoá ra nước ngoài, khách hàng nước ngoài thanh toán bằng đồng ngoại tệ thì khi Công ty lập hoá đơn xuất khẩu, dòng tiền ghi trên hoá đơn là đồng ngoại tệ thực hiện theo hướng dẫn trên (theo trường hợp 2 như Công ty nêu tại văn bản số 08/2014/CV-LR là phù hợp với quy định).

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng qui định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- P.PC;
- P.KTT2;
- Lưu (TTHT, HC).
1418-130624/14-NBT

KT.CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 4048/CT-TTHT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế TP Hồ Chí Minh   Người ký: Trần Thị Lệ Nga
Ngày ban hành: 29/05/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Ngân hàng, tiền tệ, Kế toán, kiểm toán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 4048/CT-TTHT

174

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
240906