• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 405/TCT-KK năm 2020 về khai thuế, sử dụng hóa đơn đối với địa điểm kinh doanh của Doanh nghiệp khác tỉnh với đơn vị chủ quản do Tổng cục Thuế ban hành

Tải về Công văn 405/TCT-KK
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 405/TCT-KK
V/v: khai thuế, sử dụng hóa đơn đối với địa điểm kinh doanh của DN khác tỉnh với đơn vị chủ quản

Hà Nội, ngày 04 tháng 02 năm 2020

 

Kính gửi: Công ty TNHH FUJITRANS (Việt Nam)
(Địa chỉ trụ sở: Phòng 401, Tầng 4, Tòa nhà DC Tower, Số 111D Đường Lý Chính Thắng, Phường 07, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh)

Tổng cục Thuế - Bộ Tài chính nhận được công văn số 11123/VPCP-ĐMDN ngày 05/12/2019 của Văn phòng Chính phủ về kiến nghị của Công ty TNHH FUJITRANS Việt Nam) liên quan đến sử dụng chữ ký số để kê khai thuế qua mạng, Thông báo phát hành và ghi thông tin trên hóa đơn giá trị gia tăng đối với hoạt động bán hàng của địa điểm kinh doanh khác tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương với nơi Công ty đóng trụ sở chính. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Về nộp hồ sơ khai thuế cho địa điểm kinh doanh:

Tổng cục Thuế đang thực hiện nâng cấp hệ thống dịch vụ thuế điện tử đảm bảo Công ty được sử dụng chữ ký số đã được cấp để ký lên các hồ sơ khai thuế điện tử của địa điểm kinh doanh khác tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và nơi Công ty đóng trụ sở chính. Trong thời gian hệ thống dịch vụ thuế điện tử chưa được nâng cấp, Công ty sử dụng con dấu của Công ty để đóng dấu vào hồ sơ khai thuế bằng giấy và nộp đến cơ quan thuế quản lý địa điểm kinh doanh (trực tiếp tại trụ sở hoặc qua bưu chính).

2. Về thông báo phát hành và sử dụng hóa đơn của địa điểm kinh doanh:

Trường hợp địa điểm kinh doanh của Công ty có phát sinh bán hàng, có phát sinh doanh thu thuộc diện khai, nộp thuế giá trị gia tăng trực tiếp tại địa phương nơi có địa điểm kinh doanh thì Công ty gửi Thông báo phát hành hóa đơn của địa điểm kinh doanh theo mẫu TB01/AC, trên thông báo phát hành ghi chỉ tiêu 1, 2, 3, 4 là thông tin của địa điểm kinh doanh, chỉ tiêu 6 là thông tin của Công ty, chỉ tiêu 7 là tên cơ quan thuế quản lý địa điểm kinh doanh. Sau khi gửi Thông báo phát hành hóa đơn của địa điểm kinh doanh cho cơ quan thuế quản lý địa điểm kinh doanh theo quy định, Công ty ghi tên, mã số thuế, địa chỉ của người bán trên hóa đơn giá trị gia tăng là thông tin của địa điểm kinh doanh và sử dụng chữ ký số của Công ty để ký vào hóa đơn.

Tổng cục Thuế thông báo để Công ty được biết và liên hệ với cơ quan thuế quản lý để được hướng dẫn thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ (để báo cáo);
- Thứ trưởng Trần Xuân Hà (để báo cáo);
- Phó TCTr Phi Vân Tuấn (để báo cáo);
- Các Vụ/đơn vị: CS, TVQT, CNTT;
- Lưu: VT, KK (4b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KÊ KHAI VÀ KẾ TOÁN THUẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Thu Hương

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 405/TCT-KK   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế   Người ký: Nguyễn Thị Thu Hương
Ngày ban hành: 04/02/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí, Kế toán, kiểm toán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 405/TCT-KK

87

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
444953