• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật xây dựng 2014


 

Công văn 4098/VPCP-CN năm 2018 về lập Quy hoạch khoáng sản làm xi măng và Quy hoạch khoáng sản làm vật liệu xây dựng chủ yếu do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 4098/VPCP-CN
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4098/VPCP-CN
V/v lập Quy hoạch khoáng sản làm xi măng và Quy hoạch khoáng sản làm vật liệu xây dựng chủ yếu

Hà Nội, ngày 05 tháng 5 năm 2018

 

Kính gửi: Bộ Xây dựng.

Về đề nghị của Bộ Xây dựng tại Công văn số 798/BXD-VLXD ngày 12 tháng 4 năm 2018 về việc lập Quy hoạch khoáng sản làm xi măng và Quy hoạch khoáng sản làm vật liệu xây dựng chủ yếu, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

Đồng ý với kiến nghị của Bộ Xây dựng tại văn bản nêu trên về việc tổng hợp Quy hoạch khoáng sản làm xi măng Việt Nam và Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng chủ yếu Việt Nam thành Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản làm vật liệu xây dựng; nghiên cứu, đưa một số nội dung cần thiết tại dự thảo Quy hoạch phát triển Công nghiệp xi măng Việt Nam vào Quy hoạch nêu trên.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Xây dựng biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, PTTg Trịnh Đình Dũng;
- Các Bộ: TN&MT, TP, CT;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Cao Lục, Trợ lý TTgCP, TGĐ C
ng TTĐT, Các Vụ: TH, KTTH, PL;
- Lưu: VT, CN(2). Binh

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM

Nguyễn Cao Lục

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 4098/VPCP-CN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Cao Lục
Ngày ban hành: 05/05/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài nguyên, Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 4098/VPCP-CN

361

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
381214