• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đất đai 2013


Văn bản pháp luật về Luật Nhà ở

Văn bản pháp luật về Bồi thường hỗ trợ tái định cư

 

Công văn 412/TTg-CN năm 2018 về thuê tư vấn thẩm tra Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 412/TTg-CN
Bản Tiếng Việt

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 412/TTg-CN
V/v thuê tư vấn thẩm tra Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành

Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2018

 

Kính gửi: Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Xét đ nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Công văn số 1727/BKHĐT-GSTĐĐT ngày 21 tháng 3 năm 2018) về việc thuê tư vấn thẩm tra Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương hoàn thiện việc thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 1961/TTg-CN ngày 20 tháng 12 năm 2017, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15 tháng 4 năm 2018./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các PTTg;
- Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh;
- Các Bộ: Giao thông vận tải, Quốc phòng, Nội vụ,
Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Tư pháp, Lao động-Thương binh và Xã hội, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai;
- Cục Hàng không Việt Nam;
- Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN,

Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT,
các Vụ: KTTH, NN, QHĐP, NC, V.I, TH, TKBT;
- Lưu: VT, CN (2 b). Hiền
24

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Trịnh Đình Dũng

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 412/TTg-CN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ   Người ký: Trịnh Đình Dũng
Ngày ban hành: 30/03/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giao thông, vận tải   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 412/TTg-CN

376

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
378576