• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Bộ Luật lao động


 

Công văn 4128/LĐTBXH-TCCB năm 2016 thông báo chương trình học bổng Irish Aid do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Tải về Công văn 4128/LĐTBXH-TCCB
Bản Tiếng Việt

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4128/LĐTBXH-TCCB
V/v thông báo chương trình học bổng Irish Aid

Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2016

 

Kính gửi: Các đơn vị thuộc Bộ

Ngày 03/10/2016, Đại sứ quán Ireland tại Hà Nội có thư thông báo Chương trình học bng toàn phần Irish Aid niên khóa 2017 - 2018 dành cho các ứng viên là công dân các nước đang phát triển là đối tác của Ireland, trong đó có Việt Nam, tham gia học trình độ sau đại học (thạc sĩ) tại các trường đại học của Ireland.

Các thông tin liên quan đến Chương trình học bổng toàn phần Irish Aid niên khóa 2017 - 2018, gồm danh sách các khóa học, mẫu đơn đăng ký, các tiêu chí, điều kiện đăng ký tham dự, quy trình lựa chọn có thể tham khảo tại trang Web http://www.irishaidfellowships.ie/strands/fellowship-training-programme hoặc liên hệ với Đại sứ quán Ireland tại Hà Nội, số điện thoại: 04.3.938.7808, thư điện tử: chi.nguyen@dfanet.ie.

Bộ thông báo và đề nghị thủ trưởng các đơn vị thông báo đến cán bộ, công chức, viên chức tham khảo thông tin chương trình học bổng, đồng thời xem xét, cử cán bộ đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định đđăng ký tham dự và báo cáo Bộ./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Doãn Mậu Diệp (để b/c);
- Lưu: VT, Vụ TCCB.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ
Trịnh Minh Chí

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 4128/LĐTBXH-TCCB   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội   Người ký: Trịnh Minh Chí
Ngày ban hành: 20/10/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giáo dục, đào tạo   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 4128/LĐTBXH-TCCB

319

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
326793