• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật giáo dục


Văn bản pháp luật về Chương trình giáo dục phổ thông

 

Công văn 4159/VPCP-KGVX năm 2017 góp ý dự thảo chương trình giáo dục phổ thông tổng thể do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 4159/VPCP-KGVX
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4159/VPCP-KGVX
V/v góp ý dự thảo chương trình giáo dục phổ thông tổng thể

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2017

 

Kính gửi: Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam có ý kiến chỉ đạo như sau:

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã đưa dự thảo chương trình giáo dục phổ thông tổng thể lấy ý kiến lần thứ 2 (từ ngày 12 tháng 4 đến ngày 29 tháng 4 năm 2017).

Đổi mới chương trình giáo dục phổ thông là vấn đề lớn. Hiện đã có rất nhiều ý kiến đóng góp, tâm huyết.

Yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo kéo dài thời gian lấy ý kiến đến hết ngày 20 tháng 5 năm 2017 để các nhà khoa học, nhà giáo, nhà quản lý và nhân dân tiếp tục góp ý; cùng với việc nghiêm túc, cầu thị tiếp thu những ý kiến đóng góp xác đáng, cần trao đổi, làm rõ những vấn đề còn tranh luận.

Văn phòng Chính phủ thông báo để quý Bộ biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Vũ Đức Đam (để b/c);
- Ban Tuyên giáo Trung ương;
- UBVHGDTNTN&NĐ của QH;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Văn Tùng, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: QHĐP, TKBT, TH;
- Lưu: VT, KGVX (3).
VM.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Tùng

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 4159/VPCP-KGVX   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Văn Tùng
Ngày ban hành: 24/04/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giáo dục, đào tạo   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 4159/VPCP-KGVX

307

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
347289