• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Vướng mắc C/O


 

Công văn 419/GSQL-GQ4 năm 2019 về vướng mắc C/O mẫu E do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Tải về Công văn 419/GSQL-GQ4
Bản Tiếng Việt

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 419/GSQL-GQ4
V/v vướng mắc C/O mẫu E

Hà Nội, ngày 19 tháng 02 năm 2019

 

Kính gửi: Công ty TNHH Điện Máy Aqua Việt Nam.
(Đ/c: Số 8, Đường 17A, KCN Biên Hòa 2, Đồng Nai)

Trả lời công văn số 007/19/AQA ngày 29/01/2019 của Công ty TNHH Điện Máy Aqua Việt Nam về việc khác biệt mã số HS, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

Để hưởng thuế suất ưu đãi theo Hiệp định ACFTA, hàng hóa phải đáp ứng đầy đủ quy định tại Thông tư số 36/2010/TT-BCT ngày 15/11/2010 của Bộ Công Thương về quy tắc xuất xứ ASEAN-Trung Quốc; Nghị định 153/2017/NĐ-CP của Chính phủ ngày 27/12/2017 về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN - Trung Quốc giai đoạn 2018 - 2022 và Thông tư 38/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính quy định về xác định xuất xứ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Về khác biệt mã số HS trên C/O với mã số HS trên tờ khai được quy định tại điểm (h) khoản 6 Điều 15 Thông tư số 38/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính quy định về xác định xuất xứ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Ngoài ra, cơ quan Hải quan cần căn cứ thông tin khai báo về tên hàng hóa, mã số HS, mô tả hàng hóa khai trên tờ khai hải quan, C/O, các chứng từ thuộc bộ hồ sơ hải quan, kết quả kiểm tra thực tế hàng hóa (nếu hàng hóa thuộc đối tượng phải kiểm tra thực tế) để xác định tính hợp lệ của C/O.

Đối chiếu với trường hợp của Công ty, do chưa có đầy đủ chứng từ liên quan đến lô hàng nhập khu nên Cục Giám sát quản lý về Hải quan chưa có căn cứ để trả lời cụ thể.

Trường hợp có vướng mắc phát sinh và có đầy đủ chứng từ liên quan đến lô hàng nhập khẩu, đề nghị Công ty liên hệ Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục để được hướng dẫn.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan trả lời để Công ty biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GQ4 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn
Anh Tuấn

 

Điều 15. Kiểm tra nội dung trên chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa
...
6. Các trường hợp khác biệt nhỏ không ảnh hưởng đến tính hợp lệ của chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa:

Cơ quan hải quan chấp nhận chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa trong trường hợp có sai sót nhỏ hoặc khác biệt nhỏ giữa nội dung khai trên chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa với các chứng từ khác thuộc hồ sơ hải quan nếu những sai sót, khác biệt này phù hợp với thực tế hàng hóa nhập khẩu, gồm:
...
h) Sự khác biệt mã số trên chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa với mã số trên tờ khai hàng hóa nhập khẩu nhưng không làm thay đổi bản chất xuất xứ hàng hóa và hàng hóa thực tế nhập khẩu phải phù hợp với mô tả hàng hóa trên chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa;

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 419/GSQL-GQ4   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan   Người ký: Nguyễn Anh Tuấn
Ngày ban hành: 19/02/2019   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 419/GSQL-GQ4

455

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
407954