• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp


Văn bản pháp luật về Luật Thuế giá trị gia tăng

 

Công văn 4203/TCT-KK năm 2017 về hoàn thuế giá trị gia tăng đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn NEFAB Việt Nam do Tổng cục Thuế ban hành

Tải về Công văn 4203/TCT-KK
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4203/TCT-KK
V/v hoàn thuế GTGT

Hà Nội, ngày 18 tháng 09 năm 2017

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 1190/CT-KT1 ngày 04/7/2017 của Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh về việc hoàn thuế GTGT đối với Công ty TNHH NEFAB Việt Nam. Về việc này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Căn cứ Khoản 1 Điều 18 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về đối tượng và trường hợp được hoàn thuế.

- Căn cứ Khoản 3 Điều 1 Thông tư số 130/2016/TT-BTC ngày 12/08/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc giải quyết hoàn thuế cho các đối tượng có số thuế GTGT chưa được khấu trừ hết phát sinh trước kỳ tính thuế tháng 7/2016 đủ điều kiện hoàn thuế.

Trường hợp Công ty TNHH NEFAB Việt Nam được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư 21204300082 chứng nhận lần đầu ngày 2/6/2015 để thực hiện dự án đầu tư sản xuất bao bì bằng gỗ tại Khu công nghiệp Tân Hồng - Hoàn Sơn, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh. Do dự án có thời gian đầu tư ngắn (dưới 1 năm), và số thuế GTGT đầu vào cho dự án đầu tư nhỏ hơn 300 triệu nên doanh nghiệp không đề nghị hoàn đầu tư mà kết chuyển sang tờ khai 01/GTGT khi đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh. Trường hợp Công ty TNHH NEFAB Việt Nam có số thuế GTGT đầu vào chưa khấu trừ hết 12 tháng trở lên tính từ tháng đầu tiên (hoặc 4 quý trở lên tính từ quý đầu tiên) kể từ khi bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh, nếu Công ty đáp ứng đủ điều kiện hoàn theo quy định thì Công ty được giải quyết hoàn thuế theo Khoản 1, Điều 18 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Website TCT;
- Vụ Pháp chế, Chính sách, Thanh tra (TCT);
- Lưu: VT; KK (02b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Đại Trí

 

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 4203/TCT-KK   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế   Người ký: Nguyễn Đại Trí
Ngày ban hành: 18/09/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí, Doanh nghiệp, hợp tác xã   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 4203/TCT-KK

184

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
362429