• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp


 

Công văn 421/BTC-TCDN năm 2015 báo cáo tình hình tái cơ cấu, sắp xếp, cổ phần hóa năm 2014 do Bộ Tài chính ban hành

Tải về Công văn 421/BTC-TCDN
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 421/BTC-TCDN
V/v Báo cáo tình hình tái cơ cấu, sắp xếp, cổ phần hóa năm 2014

Hà Nội, ngày 14 tháng 01 năm 2015

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các Tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước, doanh nghiệp nhà nước.

 

Thực hiện Quyết định số 929/QĐ-TTg ngày 17/7/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, trọng tâm là Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước giai đoạn 2011-2015”; Nghị quyết số 15/NQ-CP ngày 06 tháng 3 năm 2014 của Chính phủ về một số giải pháp đẩy mạnh cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp; Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 12 tháng 3 năm 1014 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, Bộ Tài chính đã có các công văn: số 10800/BTC-TCDN ngày 10/8/2012, số 3616/BTC-TCDN ngày 21/3/2014 và số 12536/BTC-TCDN ngày 06/9/2014 gửi các Bộ, ngành, địa phương và các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước để hướng dẫn thực hiện, đồng thời yêu cầu các đơn vị định kỳ hàng tháng, quý, năm báo cáo về Bộ Tài chính tình hình triển khai Đề án tái cơ cấu, tình hình sắp xếp, cổ phần hóa và thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp để Bộ Tài chính tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Để kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ tình hình triển khai Đề án tái cơ cấu, tình hình sắp xếp, cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước năm 2014, đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các Tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước và các doanh nghiệp nhà nước thực hiện báo cáo đầy đủ và đúng hạn tình hình triển khai Đề án tái cơ cấu, tình hình sắp xếp, cổ phần hóa doanh nghiệp năm 2014 theo tinh thần công văn số 10800/BTC-TCDN ngày 10/8/2012, công văn số 3616/BTC-TCDN ngày 21/3/2014 và công văn số 12536/BTC-TCDN ngày 06/9/2014 của Bộ Tài chính, trong đó:

1. Cập nhật đầy đủ số liệu về tình hình sắp xếp, cổ phần hóa và thoái vốn năm 2014 theo phụ lục số 1 và số 2 kèm theo công văn số 12536/BTC-TCDN.

2. Tập trung đánh giá những kết quả đạt được, những khó khăn, vướng mắc phát sinh và kiến nghị các giải pháp thực hiện trong năm 2015.

Báo cáo xin gửi về Bộ Tài chính (Cục Tài chính doanh nghiệp) trước ngày 20/1/2015 để Bộ Tài chính tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Trân trọng cám ơn./.

Ghi chú: Bản mềm xin gửi theo địa chỉ hộp thư điện tử: lamhoangdang@mof.gov.vn và doanduchieu@mof.gov.vn. Thông tin chi tiết (bao gồm cả file mẫu báo cáo), đề nghị các cơ quan liên hệ theo số điện thoại 0904211870./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban CĐ ĐM và PTDN (để phối hợp);
- Lưu: VT, TCDN (250).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Văn Hiếu

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 421/BTC-TCDN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính   Người ký: Trần Văn Hiếu
Ngày ban hành: 14/01/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Doanh nghiệp, hợp tác xã   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 421/BTC-TCDN

185

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
263227