• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Dự án ODA


 

Công văn 4224/TCT-TNCN năm 2018 về miễn thuế thu nhập cá nhân đối với chuyên gia nước ngoài thực hiện dự án ODA do Tổng cục Thuế ban hành

Tải về Công văn 4224/TCT-TNCN
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4224/TCT-TNCN
V/v Miễn thuế TNCN đối với chuyên gia nước ngoài thực hiện dự án ODA.

Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 2018

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Thái Bình

Trả lời công văn số 2665/CT-TNCN ngày 25 tháng 7 năm 2018 của Cục Thuế tỉnh Thái Bình báo cáo và xin ý kiến về miễn thuế TNCN đối với chuyên gia nước ngoài thực hiện dự án ODA tại Dự án Nhiệt điện Thái Bình, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tổng cục Thuế đã có công văn số 1272/TCT-TNCN ngày 04/4/2017 trả lời Công ty Swing Coporation - Nhật Bản về việc thực hiện thủ tục miễn thuế TNCN đối với chuyên gia nước ngoài thực hiện dự án ODA.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Thái Bình được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Website Tổng cục Thuế;
- Lưu: VT, TNCN.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ QL THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN
PHÓ VỤ TRƯỞNG

Tạ Thị Phương Lan

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 4224/TCT-TNCN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế   Người ký: Tạ Thị Phương Lan
Ngày ban hành: 31/10/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 4224/TCT-TNCN

206

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
401224