• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Điều ước quốc tế


 

Công văn 4251/BTC-ĐB năm 2020 về cơ chế hạn ngạch thuế quan trong Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu do Bộ Công thương ban hành

Tải về Công văn 4251/BTC-ĐB
Bản Tiếng Việt

BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4251/BCT-ĐB
V/v cơ chế hạn ngạch thuế quan trong Hiệp định EVFTA

Hà Nội, ngày 12 tháng 6 năm 2020

 

Kính gửi: Hiệp hội chế biến và xut khu thủy sản Việt Nam

Liên quan đến tình hình chuẩn bị của EU để thực hiện cơ chế hạn ngạch thuế quan (TRQ) đối với các mặt hàng trong Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EU) (EVFTA), Bộ Công Thương xin cung cấp thông tin như sau:

Ngay sau buổi làm việc với quý Hiệp hội vào ngày 27 tháng 5 năm 2020, Bộ Công Thương đã gửi email vào ngày 28 tháng 5 năm 2020 đề nghị EU làm rõ cơ chế phân bổ và quản lý TRQ của EU trong Hiệp định EVFTA. Ngày 28 tháng 5 năm 2020, EU có email cho biết TRQ đối với tất cả các mặt hàng (trừ gạo) mà EU dành cho Việt Nam trong khuôn kh Hiệp định EVFTA sẽ được phân bổ theo cơ chế ai đăng ký trước thì được xem xét cấp trước (first-come, first serve).

Ngày 04 tháng 6 năm 2020, Bộ Công Thương tiếp tục gửi email cho EU đề nghị làm rõ cơ chế phân bổ và quản lý TRQ của EU đối với tất cả các mặt hàng trong Hiệp định EVFTA nhưng EU chưa trả lời email này. Tiếp theo đó, ngày 11 tháng 6 năm 2020, Bộ tiếp tục gửi email cho EU đôn đốc bạn cung cấp thông tin. Tuy nhiên, cho tới nay Bộ vẫn chưa nhận được phản hồi của bạn.

Bộ Công Thương sẽ tiếp tục đôn đốc EU phản hồi về nội dung này và sẽ chuyển thông tin cho quý Hiệp hội ngay khi nhận được thông tin từ EU.

Trân trọng cảm ơn sự phối hợp của quý Hiệp hội./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Thứ trưởng Trần Q
uốc Khánh (để b/c);
- Vụ trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, ĐB (2).

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG
VỤ CHÍNH SÁCH THƯƠNG MẠI ĐA BIÊN
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Ngô Chung Khanh

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 4251/BTC-ĐB   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Công thương   Người ký: Ngô Chung Khanh
Ngày ban hành: 12/06/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Ngoại giao, điều ước quốc tế, Tài chính, Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 4251/BTC-ĐB

244

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
445684