• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật các tổ chức tín dụng


Văn bản pháp luật về Luật kế toán

Văn bản pháp luật về Luật Thuế giá trị gia tăng

 

Công văn 4266/TCT-KK năm 2017 trả lời công văn 28022/CT-TTr 1 của Cụ thuế Hà Nội về kê khai khấu trừ thuế giá trị gia tăng hóa đơn thanh toán qua tài khoản ngân hàng không đăng ký với cơ quan thuế do Tổng cục Thuế ban hành

Tải về Công văn 4266/TCT-KK
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4266/TCT-KK
V/v trả lời công văn 28022/CT-TTr 1 của Cục Thuế TP Hà Nội

Hà Nội, ngày 20 tháng 09 năm 2017

 

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hà Nội

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 28022/CT-TTr 1 ngày 08/5/2017 của Cục Thuế TP Hà Nội về việc báo cáo nội dung hoàn thuế của Công ty TNHH Thương mại và hỗ trợ đầu tư An Phát đồng thời xin ý kiến chỉ đạo của Tổng cục Thuế về việc kê khai khấu trừ thuế GTGT các hóa đơn thanh toán qua tài khoản ngân hàng không đăng ký với cơ quan thuế, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Tại Khoản 1 Điều 8 Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ quy định về thay đổi, bổ sung thông tin đăng ký thuế:

Điều 8. Thay đi, bổ sung thông tin đăng ký thuế

1. Khi có thay đi, bổ sung thông tin trong hồ sơ đăng ký thuế đã nộp, người nộp thuế phải thông báo với cơ quan thuế quản lý trực tiếp (ghi trên giấy chứng nhận đăng ký thuế, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp) trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc, ktừ ngày có sự thay đổi, bổ sung thông tin.

Đối với người nộp thuế đã được cấp đăng ký thuế nhưng chưa thông báo thông tin về các tài khoản của người nộp thuế đã mở tại các ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng với cơ quan thuế trước thời điểm Nghị định này có hiệu lực thi hành thì phải thông báo bổ sung, thời hạn chậm nhất ngày 31 tháng 12 năm 2013.

Người nộp thuế trong quá trình sản xuất kinh doanh, định kỳ hàng quý khi có thay đi, bổ sung số tài khoản tại các ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng thì phải thông báo cho cơ quan thuế tại tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính hàng quý”.

Căn cứ quy định nêu trên, Bộ Tài chính đã có công văn số 15249/BTC-TCT ngày 26/10/2016 gửi UBND tỉnh An Giang về việc đăng ký tài khoản với cơ quan thuế. Đề nghị Cục Thuế TP Hà Nội nghiên cứu để xử lý hồ sơ hoàn thuế của Công ty Thương mại và hỗ trợ đầu tư An Phát theo đúng quy định.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế TP Hà Nội được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Thanh tra;
- Website;
- Lưu: VT, KK(2b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KÊ KHAI VÀ KẾ TOÁN THUẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Đào Ngọc Sơn

 

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 4266/TCT-KK   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế   Người ký: Đào Ngọc Sơn
Ngày ban hành: 20/09/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí, Ngân hàng, tiền tệ, Kế toán, kiểm toán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 4266/TCT-KK

293

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
362404