• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Hóa đơn bán hàng hóa cung ứng dịch vụ


 

Công văn 4283/CT-TTHT năm 2015 về hoá đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Tải về Công văn 4283/CT-TTHT
Bản Tiếng Việt

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4283/CT-TTHT
V/v: Hoá đơn

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 05 năm 2015

 

Kính gửi: Công ty cổ phần phát triển Sài gòn
Đ/chỉ: 143/7D Ung Văn Khiêm, P.25, Q. Bình Thạnh, TP.HCM
Mã số thuế: 0302817052

 

Trả lời văn bản số 34/CV-SDC ngày 08/4/2015 của Công ty về hoá đơn; Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Điểm b Khỏan 2 Điều 16 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hóa đơn bán hàng hóa cung ứng dịch vụ quy định cách lập một số tiêu thức cụ thể trên hóa đơn:

“Tiêu thức “Tên, địa chỉ, mã số thuế của người bán”, “tên, địa chỉ, mã số thuế của người mua”: ghi tên đầy đủ hoặc tên viết tắt theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế;

…”

Về nguyên tắc, địa chỉ Công ty ghi trên hóa đơn phải ghi đầy đủ theo Giấy phép đăng ký kinh doanh. Trường hợp Công ty địa chỉ ghi trên Giấy phép đăng ký kinh doanh (thay đổi) có từ “ Việt Nam” thì Công ty phải ghi đầy đủ, nếu thực tế đã có một số hóa đơn do Công ty lập và nhận thiếu từ “Việt Nam” thì để thuận lợi cho Công ty các hóa đơn này vẫn hợp pháp để làm căn cứ kê khai thuế.

Cục Thuế TP thông báo để Công ty biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- P.KTT 3;
- P.PC;
- Lưu (TTHT, VT).
930-3621353-2015 hyen

KT.CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga

 

 

 

Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 4283/CT-TTHT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế TP Hồ Chí Minh   Người ký: Trần Thị Lệ Nga
Ngày ban hành: 28/05/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí, Kế toán, kiểm toán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 4283/CT-TTHT

167

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
280940