• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Bộ Luật lao động


Văn bản pháp luật về Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật

 

Công văn 43/LĐTBXH-ATLĐ năm 2015 áp dụng Quy chuẩn Việt Nam đối với cần trục giàn QC và cần trục bánh lốp RTG do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Tải về Công văn 43/LĐTBXH-ATLĐ
Bản Tiếng Việt

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 43/LĐTBXH-ATLĐ
V/v việc áp dụng QCVN đối với cần trục giàn QC và cần trục bánh lốp RTG

Hà Nội, ngày 07 tháng 01 năm 2015

 

Kính gửi: Công ty Cổ phần Cảng Hải Phòng

Phúc đáp công văn số 3579/CHP-KTCN ngày 14 tháng 11 năm 2014 của Công ty Cổ phần Cảng Hải Phòng về việc xem xét chấp thuận cho sử dụng cần trục giàn QC và cần trục bánh lốp RTG để xếp dỡ mặt hàng container mà không bố trí người báo tín hiệu; Qua nghiên cứu, xem xét thực tế tài liệu và thiết bị, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

1. Đây là 02 thiết bị nâng loại mới được đưa vào sử dụng tại Công ty Cổ phần Cảng Hải Phòng, đề nghị Công ty đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về an toàn lao động theo quy định tại Thông tư số 05/2012/TT-BLĐTBXH ngày 30/3/2012 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành QCVN 7:2012/BLĐTBXH Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với thiết bị nâng và một số văn bản quy phạm pháp luật liên quan.

2. Theo báo cáo của Quý Công ty các thiết bị nêu trên đã lắp đặt hệ thống camera phục vụ quan sát cho công nhân điều khiển theo dõi được toàn bộ quá trình di chuyển của container và khu vực di chuyển 02 loại cổng trục trong suốt quá trình làm việc nên không cần bố trí người báo tín hiệu làm những công việc này. Tuy nhiên, để đảm bảo công tác an toàn lao động luôn được thực hiện tốt, không để xảy ra tai nạn lao động trong quá trình vận hành thiết bị, đề nghị Công ty thực hiện tốt công tác kiểm định và kiểm tra định kỳ các loại thiết bị nêu trên, đảm bảo thiết bị luôn hoạt động an toàn trong mọi trường hợp.

Trên đây là ý kiến của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội gửi Công ty Cổ phần Cảng Hải Phòng để thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Sở LĐTBXH Tp Hải Phòng;
- ATLĐ.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Doãn Mậu Diệp

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 43/LĐTBXH-ATLĐ   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội   Người ký: Doãn Mậu Diệp
Ngày ban hành: 07/01/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Lao động, Khoa học, công nghệ   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 43/LĐTBXH-ATLĐ

276

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
262890