• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Thuế giá trị gia tăng


 

Công văn 43498/CT-HTr năm 2016 về chính sách thuế giá trị gia tăng do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành

Tải về Công văn 43498/CT-HTr
Bản Tiếng Việt

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 43498/CT-HTr
V/v trả lời chính sách thuế.

Hà Nội, ngày 29 tháng 06 năm 2016

 

Kính gửi: Trường mầm non Trăng Đỏ
(Địa chỉ: Lô NT1, KĐT Trung Yên, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội)
MST: 0105562510

Cục Thuế TP Hà Nội nhận được công văn số 43/HĐQT ngày 18/05/2016 và công văn số 44/HĐQT ngày 20/5/2016 của Trường mầm non Trăng Đỏ hỏi về chính sách thuế, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

- Căn cứ Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số
209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng, quy định:

+ Tại Điều 4 quy định đối tượng không chịu thuế GTGT.

+ Tại Điều 5 quy định về các trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT:

“4. Tổ chức, cá nhân chuyển nhượng dự án đầu tư để sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế giá trị gia tăng cho doanh nghiệp, hợp tác xã.”

+ Tại Điều 11 quy định về thuế suất 10%.

Căn cứ quy định trên, trường hợp Tổng công ty UDIC chuyển nhượng giá trị hạ tầng kỹ thuật và tài sản trên đất của Trường mầm non Trung Yên I cho Trường mầm non Trăng đỏ không phải là chuyển nhượng dự án đầu tư để sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT thì doanh thu từ hoạt động này áp dụng thuế suất GTGT là 10%.

Về vấn đề này, Cục Thuế TP Hà Nội đã có công văn số 80422/CT-HTr ngày 16/12/2015 trả lời Tổng công ty đầu tư phát triển hạ tầng đô thị UDIC và công văn số 10391/CT-HTr ngày 10/3/2016 trả lời Trường mầm non Trăng Đỏ. (đính kèm công văn)

Cục Thuế TP Hà Nội trả lời để Trường mầm non Trăng Đỏ biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng Pháp chế, KT6;
- CCT Cầu Giấy;
- Lưu: VT, HTr(2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 43498/CT-HTr   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế thành phố Hà Nội   Người ký: Mai Sơn
Ngày ban hành: 29/06/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 43498/CT-HTr

193

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
318015