• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 4359/CHK-QLC năm 2021 triển khai các đường bay nội địa chở khách thường lệ đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19 do Cục Hàng không Việt Nam ban hành

Tải về Công văn 4359/CHK-QLC
Bản Tiếng Việt

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
CỤC HÀNG KHÔNG VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4359/CHK-QLC
V/v triển khai các đường bay nội địa chở khách thường lệ đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19

Hà Nội, ngày 09 tháng 10 năm 2021

 

Kính gửi:

- Cảng vụ hàng không miền Bắc, Trung, Nam;
- Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP;
- Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam;
- Tổng công ty hàng không Việt Nam - CTCP;
- Công ty cổ phần hàng không Vietjet;
- Công ty cổ phần hàng không Pacific Airlines;
- Công ty cổ phần hàng không Tre Việt;
- Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn.

Căn cứ Thông báo số 263/TB-VPCP ngày 06/10/2021 thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc với Bộ, ngành và địa phương về triển khai khôi phục các đường bay nội địa phục vụ hành khách, đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19;

Căn cứ Quyết định số 1776/QĐ-BGTVT ngày 08/10/2021 của Bộ Giao thông vận tải ban hành quy định tạm thời về việc mở các đường bay nội địa chở khách thường lệ đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19,

Cục Hàng không Việt Nam triển khai và yêu cầu các cơ quan, đơn vị khẩn trương thực hiện một số nhiệm vụ sau:

1. Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị mình, các Cảng vụ hàng không, hãng hàng không, đơn vị hoạt động tại cảng hàng không khẩn trương chuẩn bị nguồn lực và triển khai kế hoạch, quy định phòng chống dịch theo đúng chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 tại Quyết định số 1776/QĐ-BGTVT ngày 08/10/2021 của Bộ Giao thông vận tải.

2. Các Cảng hàng không, sân bay:

Rà soát lại toàn bộ quy trình khai thác, phòng chống dịch tại các CHKSB, chủ động phối hợp với các đơn vị có liên quan để thực hiện đầy đủ các yêu cầu liên quan đến phòng chống dịch tại cảng hàng không theo Quyết định số 1776/QĐ-BGTVT ngày 08/10/2021 của Bộ Giao thông vận tải, trong đó tập trung vào các nội dung được Bộ GTVT yêu cầu tại mục V của Quy định tạm thời được ban hành kèm Quyết định số 1776/QĐ-BGTVT, cụ thể:

- Xây dựng/rà soát phương án, kế hoạch đón, trả hành khách ra vào cảng hàng không bảo đảm an toàn hàng không, an ninh hàng không, phòng chống cháy nổ, bảo vệ môi trường và các quy định về phòng, chống dịch Covid-19.

- Bố trí điểm khai báo y tế, quét mã QR.

- Tổ chức điểm xét nghiệm bằng test kháng nguyên nhanh SARS-CoV-2; bố trí phòng hoặc khu vực cách ly tạm thời đảm bảo thông thoáng.

- Bố trí khu vực bán vé, phòng chờ, nơi hành khách lên, xuống phương tiện bảo đảm giãn cách và các yêu cầu về phòng, chống dịch Covid-19 của Bộ Y tế.

- Trong trường hợp phát hiện nhân viên hàng không, hành khách có biểu hiện sốt, ho, khó thở, mệt mỏi phải bố trí cách ly và thông báo ngay cho cơ quan y tế địa phương để xử lý.

- Thực hiện thông tin tuyên truyền về các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 tại các khu vực công cộng.

- Yêu cầu hành khách thực hiện quy định về phòng, chống dịch Covid-19 tại mục V của Hướng dẫn.

- Niêm yết số điện thoại đường dây nóng của cơ quan chức năng địa phương để thông tin khi có vi phạm quy định về phòng, chống dịch Covid-19.

- Các quy định khác tại Quyết định số 1654/QĐ-BGTVT ngày 09/9/2021 của Bộ Giao thông vận tải ban hành Hướng dẫn tạm thời về kiểm soát dịch đối với hoạt động vận tải hàng không trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19.

3. Các hàng hàng không:

- Tổ chức thực hiện kế hoạch khai thác theo Phụ lục kèm theo.

- Rà soát lại toàn bộ quy trình khai thác, phòng chống dịch của hãng hàng không, chủ động phối hợp với các đơn vị có liên quan để thực hiện đầy đủ các yêu cầu liên quan đến phòng chống dịch tại cảng hàng không theo Quyết định số 1776/QĐ-BGTVT ngày 08/10/2021 của Bộ Giao thông vận tải.

- Tổng hợp thông tin hành khách trên chuyến bay và gửi Cảng vụ hàng trước 30 phút so với giờ khởi hành của tàu bay hoặc theo yêu cầu của địa phương (khi có yêu cầu cụ thể của địa phương). Danh sách chuyến bay phải được phân loại nhóm hành khách và tổng hợp thông tin theo từng địa phương đến trước khi chuyển cho Cảng vụ hàng không theo đúng quy định tại khoản 6 mục VI của Quy định tạm thời. Nội dung thông tin hành khách tối thiểu bao gồm:

TT

Họ và tên

Số CMND/CCCD/HỘ CHIẾU

Điện thoại

Địa chỉ nơi đến (*)

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

….

 

 

 

 

* Địa chỉ nơi đến: được thể hiện trong Bản cam kết của hành khách chuyển hãng hàng không, theo đó:

- Địa phương đến chỉ yêu cầu tự theo dõi: địa chỉ nơi đến là nơi khách sẽ cư trú, lưu trú;

- Địa phương đến yêu cầu cách ly tập trung: địa chỉ nơi đến là địa điểm cách ly tập trung + phương tiện đón từ sân bay được địa phương chấp thuận thể hiện qua các xác nhận đặt dịch vụ cách ly, xe đón đã có phê duyệt cụ thể của địa phương nơi đến. Hãng hàng không thông báo rõ yêu cầu này khi bán vé (trên website, đại lý), các yêu cầu khác của địa phương nơi đến và từ chối làm thủ tục hàng không nếu hành khách không có tài liệu này.

4. Các Cảng vụ hàng không:

- Triển khai Quyết định số 1776/QĐ-BGTVT ngày 08/10/2021 của Bộ Giao thông vận tải ban hành quy định đến tất cả các cơ quan, đơn vị đang hoạt động tại các cảng hàng không, sân bay.

- Khẩn trương liên hệ với các địa phương để xác định đầu mối phối hợp, tiếp nhận danh sách thông báo thông tin hành khách tham gia chuyến bay của địa phương.

- Cảng vụ hàng không chủ trì cùng Cảng hàng không, hãng hàng không để triển khai việc tiếp nhận thông tin, liên hệ với các địa phương, gửi danh sách và thông tin hành khách cho các địa phương. Phương án cụ thể như sau:

+ Tại Cảng hàng không đi: Các hãng hàng không có trách nhiệm gửi thông tin hành khách trên chuyến bay cho Cảng vụ hàng không theo quy định tại mục 3 văn bản này. Cảng vụ hàng không tại Cảng hàng không đi sau khi tiếp nhận danh sách hành khách của các chuyến bay sẽ thông báo cho Cảng vụ hàng không tại cảng hàng không đến.

+ Tại Cảng hàng không đến: Cảng vụ hàng không tại Cảng hàng không đến có trách nhiệm chủ trì cùng hãng hàng không liên hệ với các địa phương, gửi danh sách và thông tin hành khách cho các địa phương để địa phương biết và thực hiện việc theo dõi, giám sát hành khách trở về địa phương theo quy định. Đối với địa phương có yêu cầu về cách ly thì phải được sự đồng ý của chính quyền địa phương tiếp nhận hành khách về địa phương.

- Chủ động theo dõi, tổng hợp tình hình thực hiện Quyết định số 1776/QĐ-BGTVT ngày 08/10/2021 của Bộ Giao thông vận tải, kịp thời báo cáo Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của Cục HKVN xem xét, quyết định.

5. Cảng vụ hàng không, Hãng hàng không, Cảng hàng không tổng hợp, đánh giá tình hình thực hiện Quyết định số 1776/QĐ-BGTVT ngày 08/10/2021 của Bộ Giao thông vận tải kèm các kiến nghị, đề xuất và gửi về Cục Hàng không Việt Nam trước 15h ngày 18/10/2021 để tổng kết, đánh giá và báo cáo Bộ GTVT.

Cục HKVN yêu cầu các cơ quan, đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./.

(Gửi kèm:

Thông báo số 263/TB-VPCP ngày 08/10/2021 của Văn phòng Chính phủ.

Quyết định số 1776/QĐ-BGTVT ngày 08/10/2021 của Bộ GTVT.

Văn bản số 3430/UBND-ĐT ngày 08/10/2021 của UBND Tp Hà Nội.)

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Các Phó Cục trưởng;
- TTYTHK;
- Các Phòng,
VP, TTHK;
- Lưu: VT,
QLC (H 15b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC
TRƯỞNG
Phạm
Văn Hảo

 

V. YÊU CẦU KIỂM SOÁT DỊCH BỆNH TẠI CẢNG HÀNG KHÔNG, SÂN BAY

1. Xây dựng phương án, kế hoạch đón, trả hành khách ra vào cảng hàng không bảo đảm an toàn hàng không, an ninh hàng không, phòng chống cháy nổ, bảo vệ môi trường và các quy định về phòng, chống dịch COVID-19;

2. Các cảng hàng không đang có Giấy Chứng nhận khai thác cảng do Cục Hàng không Việt Nam cấp còn hiệu lực;

3. Bố trí điểm khai báo y tế, quét mã QR;

4. Tổ chức điểm xét nghiệm SARS-CoV-2 kháng nguyên nhanh; bố trí phòng hoặc khu vực cách ly tạm thời đảm bảo thông thoáng;

5. Bố trí khu vực bán vé, phòng chờ, nơi hành khách lên, xuống phương tiện bảo đảm giãn cách và các yêu cầu về phòng, chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế;

6. Trong trường hợp phát hiện nhân viên hàng không, hành khách có biểu hiện sốt, ho, khó thở, mệt mỏi phải bố trí cách ly và thông báo ngay cho cơ quan y tế địa phương để xử lý;

7. Thực hiện thông tin tuyên truyền về các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 tại các khu vực công cộng;

8. Yêu cầu hành khách thực hiện quy định về phòng, chống dịch COVID-19 tại điểm 1 Mục IV của Quy định này;

9. Niêm yết số điện thoại đường dây nóng của cơ quan chức năng địa phương để thông tin khi có vi phạm quy định về phòng, chống dịch COVID-19;

10. Các quy định khác tại Quyết định số 1654/QĐ-BGTVT ngày 09/9/2021 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Hướng dẫn tạm thời về kiểm soát dịch đối với hoạt động vận tải hàng không trong thời gian phòng, chống dịch COVID-19.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
VI. YÊU CẦU ĐỐI VỚI HÃNG HÀNG KHÔNG
...

6. Tiếp nhận mẫu cam kết tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Quy định này của hành khách khi làm thủ tục hàng không và lưu trữ bản cam kết của hành khách để phục vụ công tác giám sát sau chuyến bay của các cơ quan Nhà nước và địa phương có liên quan; Tổng hợp thông tin hành khách theo từng địa phương đến và chuyển cho Cảng vụ hàng không tại cảng hàng không, sân bay để thông báo địa phương đến trước khi chuyến bay khởi hành;

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 4359/CHK-QLC   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Hàng không Việt Nam   Người ký: Phạm Văn Hảo
Ngày ban hành: 09/10/2021   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Y tế - dược, Giao thông, vận tải   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 4359/CHK-QLC
Thành viên
Đăng nhập bằng Google
491023