• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 43785/CT-TTHT năm 2020 về chính sách thuế giá trị gia tăng của hoạt động chuyển nhượng quyền sử dụng đất kèm theo cơ sở hạ tầng do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành

Tải về Công văn 43785/CT-TTHT
Bản Tiếng Việt

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 43785/CT-TTHT
V/v chính sách thuế GTGT

Hà Nội, ngày 29 tháng 5 năm 2020

 

Kính gửi: Công ty TNHH Haseko HimlamBC
Địa chỉ: Khu đất ký hiệu CT1, dự án khu nhà ở Tư Đình, Phường Long Biên,
Quận Long Biên, TP Hà Nội - MST 0106731803

Cục Thuế TP Hà Nội nhận được công văn số 01/2020/CV ngày 14/1/2020 của Công ty TNHH Haseko HimlamBC hỏi về thuế suất thuế GTGT của hoạt động chuyển nhượng quyền sử dụng đất kèm theo cơ sở hạ tầng. Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

Về nội dung vướng mắc của Công ty, Cục Thuế TP Hà Nội đã có văn bản phối hợp gửi các Sở Kế hoạch Đầu tư, Sở Tài nguyên Môi trường, Sở Xây dựng. Sau khi có văn bản phối hợp của các Sở, Cục Thuế TP Hà Nội sẽ có văn bản hướng dẫn đơn vị thực hiện.

Cục thuế TP Hà Nội thông báo để Công ty TNHH Haseko HimlamBC được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TTHT(2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Tiến Trường

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 43785/CT-TTHT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế thành phố Hà Nội   Người ký: Nguyễn Tiến Trường
Ngày ban hành: 29/05/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 43785/CT-TTHT

41

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
444835