• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


Văn bản pháp luật về Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu

 

Công văn 440/TCHQ-TXNK năm 2018 về phân loại mặt hàng Máy bơm nhiệt làm nóng nước do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Công văn 440/TCHQ-TXNK
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 440/TCHQ-TXNK
V/v phân loại mặt hàng Máy bơm nhiệt làm nóng nước

Hà Nội, ngày 24 tháng 01 năm 2018

 

Kính gửi: Công ty TNHH Điều hòa Gree (Việt Nam)
(Lầu 19, Cao ốc Flemington, số 182, Lê Đại Hành, P.15, Q.11, TP Hồ chí Minh)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 01/2017/CV gree ngày 14/12/2017 của Công ty TNHH Điều hòa Gree (Việt Nam) đề nghị hướng dẫn mã số HS mặt hàng nhập khẩu “Máy bơm nhiệt làm nóng nước”. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 1 Điều 26 Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23/06/2014 quy định về phân loại hàng hóa;

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm;

Căn cứ Thông tư số 103/2015/TT-BTC ngày 01/07/2015 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

Tham khảo chú giải chi tiết HS của nhóm 84.18 thì: “(II) BƠM NHIỆT

Bơm nhiệt là một thiết bị lấy nhiệt năng từ một nguồn nhiệt thích hợp (như nước ngầm hoặc nước bề mặt, từ đất hoặc không khí) và chuyển hóa thành một nguồn nhiệt cao hơn với sự hỗ trợ của một nguồn năng lượng bổ sung (ví dụ: khí ga, điện).

Chất lỏng truyền nhiệt thường được sử dụng để chuyển sức nóng từ nguồn đến bơm nhiệt và từ bơm nhiệt đến nơi được xử lý.

Bơm nhiệt gồm 2 loại: loại nén và loại hấp thụ...”

Do hồ sơ của Công ty cung cấp gồm tài liệu kỹ thuật của nhiều mặt hàng với ký, mã hiệu khác nhau, không có thông tin cụ thể về mặt hàng vướng mắc nên Tổng cục Hải quan không có cơ sở để trả lời cụ thể.

Đề nghị Công ty căn cứ thực tế hàng hóa nhập khẩu, hồ sơ tài liệu kỹ thuật của mặt hàng và đối chiếu với các quy định nêu trên để xác định mã số phù hợp. Công ty có thể tham khảo các văn bản này tại website của Bộ Tài chính (www.mof.gov.vn) hoặc tại website của Tổng cục Hải quan (www.customs.gov.vn) hoặc liên hệ với cơ quan hải quan nơi đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH Điều hòa Gree biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Nguyễn Dương Thái (để báo cáo);
- Lưu: VT, TXNK-Minh (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trịnh Mạc Linh

 

 

Điều 26. Phân loại hàng hóa

1. Phân loại hàng hóa để xác định mã số hàng hóa làm cơ sở tính thuế và thực hiện chính sách quản lý hàng hóa. Khi phân loại hàng hóa phải căn cứ hồ sơ hải quan, tài liệu kỹ thuật và các thông tin khác có liên quan đến hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu để xác định tên gọi, mã số của hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 440/TCHQ-TXNK   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Trịnh Mạc Linh
Ngày ban hành: 24/01/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 440/TCHQ-TXNK

206

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
374083