• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật giao thông đường bộ


Văn bản pháp luật về Trạm thu phí

Văn bản pháp luật về Dịch vụ sử dụng đường bộ

 

Công văn 4421/TCĐBVN-TC năm 2017 ý kiến về những bất cập tại trạm thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ do Tổng cục Đường bộ Việt Nam ban hành

Tải về Công văn 4421/TCĐBVN-TC
Bản Tiếng Việt

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
TỔNG CỤC ĐƯỜNG BỘ
VIỆT NAM

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4421/TCĐBVN-TC
V/v ý kiến về những bất cập tại các trạm thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ.

Hà Nội, ngày 21 tháng 7 năm 2017

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Giao thông vận tải tại văn bản số 4819/BGTVT-ĐTCT ngày 05/5/2017 về trạm thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ tại các dự án BOT do Bộ Giao thông vận tải là cơ quan nhà nước có thẩm quyền, Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã có văn bản số 2733/TCĐBVN-TC ngày 12/5/2017 đnghị các Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cho ý kiến về những bất cập tại các trạm thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ.

Đến nay, Tng cục Đường bộ Việt Nam chưa nhận được ý kiến của 31/63 UBND tỉnh/thành phố (chi tiết như danh mục kèm theo).

Để giải quyết tổng thể những bất cập vướng mắc, Tổng cục Đường bộ Việt Nam đnghị UBND tỉnh/thành phố có ý kiến bằng văn bản (kể cả có vướng mắc và không có vướng mắc) gửi Tổng cục Đường bộ Việt Nam trước ngày 01/8/2017. Đến ngày 01/8/2017, không nhận được văn bản, Tổng cục Đường bộ Việt Nam không chịu trách nhiệm về việc xử lý các vướng mắc, bất cập (nếu có).

nh đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp thực hiện./.

(Gửi kèm văn bản s 4819/BGTVT-ĐTCT ngày 05/5/2017 của Bộ GTVT và văn bản s2733/TCĐBVN-TC ngày 12/5/2017 của Tổng cục Đường bộ Việt Nam)

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng Cục trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, TC (Thu).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Mạnh Thắng

 

DANH SÁCH

CÁC UBND TỈNH, THÀNH PHỐ
(kèm theo văn bản số 4421/TCĐBVN-TC ngày 21/7/2017 của Tổng cục Đường bộ Việt Nam)

TT

Cơ quan

1

UBND tỉnh Bạc Liêu

2

UBND tỉnh Bắc Ninh

3

UBND tỉnh Bình Phước

4

UBND tỉnh Cà Mau

5

UBND tỉnh Cao Bằng

6

UBND tỉnh Đắk Nông

7

UBND tỉnh Điện Biên

8

UBND tỉnh Đồng Tháp

9

UBND tỉnh Gia Lai

10

UBND tỉnh Hà Giang

11

UBND tỉnh Hà Tĩnh

12

UBND tỉnh Hưng Yên

13

UBND tỉnh Khánh Hòa

14

UBND tỉnh Kiên Giang

15

UBND tỉnh Kon Tum

16

UBND tỉnh Lai Châu

17

UBND tỉnh Lâm Đồng

18

UBND tỉnh Lạng Sơn

19

UBND tỉnh Nghệ An

20

UBND tỉnh Ninh Thuận

21

UBND tỉnh Phú Thọ

22

UBND tỉnh Quảng Ngãi

23

UBND tỉnh Quảng Ninh

24

UBND tỉnh Sóc Trăng

25

UBND tỉnh Sơn La

26

UBND tỉnh Tây Ninh

27

UBND tỉnh Thái Nguyên

28

UBND tỉnh Thừa Thiên Huế

29

UBND tỉnh Tuyên Quang

30

UBND tỉnh Yên Bái

31

UBND thành phố Hồ Chí Minh

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 4421/TCĐBVN-TC   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục đường bộ Việt Nam   Người ký: Nguyễn Mạnh Thắng
Ngày ban hành: 21/07/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Giao thông, vận tải   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 4421/TCĐBVN-TC

208

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
365284