• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Thuế giá trị gia tăng


 

Công văn 44649/CT-HTr năm 2016 về chính sách thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động đại lý do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành

Tải về Công văn 44649/CT-HTr
Bản Tiếng Việt

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 44649/CT-HTr
V/v trả lời chính sách thuế

Hà Nội, ngày 05 tháng 07 năm 2016

 

Kính gửi: Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại và Tư vấn đầu tư Thiên Sơn
(Đ/c: Số 34 ngõ 22 phố Phú Viên, P.Bồ Đề, Q. Long Biên, TP. Hà Nội

MST: 0104611532)

Trả lời công văn số 05CV-TS ngày 09/5/2016 của Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại và Tư vấn đầu tư Thiên Sơn hỏi về chính sách thuế, Cục thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

- Căn cứ Điểm a Khoản 3 Điều 1 Thông tư 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính sửa đổi điểm a khoản 8 Điều 11 như sau:

“a) Khai thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động đại lý

Người nộp thuế là đại lý bán hàng hóa, dịch vụ hoặc là đại lý thu mua hàng hóa theo hình thức bán, mua đúng giá hưởng hoa hồng không phải khai thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa, dịch vụ bán đại lý; hàng hóa thu mua đại lý nhưng phải khai thuế giá trị gia tăng đối với doanh thu hoa hồng đại lý được hưởng...”

- Căn cứ Điểm đ Khoản 7 Điều 5 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng quy định các trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT:

“đ) Doanh thu hàng hóa, dịch vụ nhận bán đại lý và doanh thu hoa hồng được hưởng từ hoạt động đại lý bán đúng giá quy định của bên giao đại lý hưởng hoa hồng của dịch vụ: bưu chính, viễn thông, bán vé xổ số, vé máy bay, ô tô, tàu hỏa, tàu thủy; đại lý vận tải quốc tế; đại lý của các dịch vụ ngành hàng không, hàng hải mà được áp dụng thuế suất thuế GTGT 0%; đại lý bán bảo hiểm.”

- Căn cứ Điểm 2.1 Phụ lục 4 Hướng dẫn lập hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ đối với một số trường hợp (Ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính):

“2.1. Tổ chức nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thuế bán hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT, đối tượng được miễn thuế GTGT thì sử dụng hóa đơn GTGT, trên hóa đơn GTGT chỉ ghi dòng giá bán là giá thanh toán, dòng thuế suất, số thuế GTGT không ghi và gạch bỏ.”

- Căn cứ Công văn số 994/TCT-DNL ngày 24/03/2015 của Tổng cục Thuế gửi Tổng công ty Hàng không Việt Nam.

Căn cứ các quy định trên, trường hợp Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại và Tư vấn đầu tư Thiên Sơn là đại lý vé máy bay trong nước và quốc tế của Tổng công ty hàng không Việt Nam bán đúng giá và hưởng hoa hồng trên doanh số vé bán ra thì:

- Về kê khai thuế GTGT đối với doanh thu hoa hồng đại lý: Công ty không phải kê khai tính thuế GTGT đối với doanh thu hoa hồng đại lý được hưởng nếu Công ty bán đúng giá quy định của Tổng công ty Hàng không Việt Nam (VNA) theo hợp đồng ký giữa VNA với đại lý.

- Về lập hóa đơn khoản hoa hồng đại lý được hưởng: Khi nhận được doanh thu hoa hồng đại lý, Công ty phải lập hóa đơn GTGT, trên hóa đơn GTGT chỉ ghi dòng giá bán là giá thanh toán, dòng thuế suất, số thuế GTGT không ghi và gạch bỏ.

- Công ty không phải kê khai thuế GTGT và không phải hạch toán doanh thu tính thuế TNDN đối với: Khoản tiền vé của VNA và các khoản thu hộ theo quy định.

Cục thuế TP Hà Nội trả lời Công ty Dịch vụ Thương mại và Tư vấn đầu tư Thiên Sơn được biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- CCT Q.Long Biên;
- Phòng Pháp chế;
- Lưu: VT, HTr (2)

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 44649/CT-HTr   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế thành phố Hà Nội   Người ký: Mai Sơn
Ngày ban hành: 05/07/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 44649/CT-HTr

173

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
317576