• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Bộ Luật lao động


 

Công văn 4467/LĐTBXH-VPQGGN năm 2016 báo cáo phân loại kết quả điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2015 để làm cơ sở thực hiện các chính sách giảm nghèo, an sinh xã hội do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Tải về Công văn 4467/LĐTBXH-VPQGGN
Bản Tiếng Việt

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4467/LĐTBXH-VPQGGN
V/v báo cáo phân loại kết quả điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2015 để làm cơ sở thực hiện các chính sách giảm nghèo, an sinh xã hội.

Hà Nội, ngày 09 tháng 11 năm 2016

 

Kính gửi: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Đphục vụ công tác xây dựng kế hoạch thực hiện các chính sách hỗ trợ giảm nghèo, an sinh xã hội năm 2017 trên phạm vi toàn quốc theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020 theo Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg ngày 19/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương báo cáo bổ sung kết quả phân loại hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2015 trên địa bàn (chi tiết đến cấp huyện), trong đó làm rõ các đối tượng hộ nghèo theo các nhóm sau đây:

+ Hộ nghèo có mức thu nhập bình quân đầu người từ đủ 700.000 đồng/người/tháng trở xuống (ở khu vực nông thôn) hoặc từ đủ 900.000 đồng/người/tháng trở xuống (ở khu vực thành thị);

+ Hộ nghèo có mức thu nhập bình quân đầu người trên 700.000 đồng/người/tháng đến 1.000.000 đồng/người/tháng (ở khu vực nông thôn) hoặc trên 900.000 đồng/người/tháng đến 1.300.000 đồng/người/tháng (ở khu vực thành thị) và thiếu hụt từ 03 chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản trở lên.

Báo cáo của các tỉnh, thành phố đề nghị gửi về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (qua Văn phòng Quốc gia về giảm nghèo, địa chỉ: lô D25, ngõ 7 Tôn Thất Thuyết, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội; báo cáo nhanh gửi qua email: nghiaht@molisa.gov.vn) trước ngày 17/11/2016 để tổng hợp, xây dựng kế hoạch./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, VPQGGN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Trọng Đàm

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 4467/LĐTBXH-VPQGGN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội   Người ký: Nguyễn Trọng Đàm
Ngày ban hành: 09/11/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Chính sách xã hội   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 4467/LĐTBXH-VPQGGN

253

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
330011