• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


Văn bản pháp luật về Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu

 

Công văn 4475/TXNK-TCHQ năm 2017 về xác định trị giá hải quan hàng hóa nhập khẩu có chứa phần mềm do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành

Tải về Công văn 4475/TXNK-TCHQ
Bản Tiếng Việt

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4475/TXNK-TGHQ
V/v xác định trị giá hải quan hàng hóa nhập khẩu có chứa phần mềm.

Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2017

 

Kính gửi: Công ty TNHH VECOMTECH
(Đ/c: Phòng 405, tầng 4, tòa nhà Kim Ánh, lô A2A cụm TTCN và CNN, phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội)

Cục Thuế xuất nhập khẩu - Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 01/2017/Vecomtech của Công ty TNHH Vecomtech về việc xác định trị giá hải quan hàng hóa nhập khẩu có chứa phn mềm. Về vấn đề này, Cục Thuế xuất nhập khẩu - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại khoản 4 Điều 6 Thông tư số 39/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính thì: trường hợp Công ty TNHH Vecomtech nhập khẩu đĩa CD chứa phần mềm nâng cấp cho máy thử sức bền vật liệu tách được trị giá phần mềm và trị giá đĩa CD, đồng thời, nếu phần mềm nâng cấp không phải là khoản điều chỉnh cộng vào trị giá của máy thử sức bền vật liệu thì trị giá hải quan là trị giá của đĩa CD.

Đề nghị Công ty TNHH Vecomtech căn cứ các quy định nêu trên để thực hiện khai báo trị giá hải quan hàng hóa nhập khẩu theo đúng quy định.

Cục Thuế xuất nhập khẩu - Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH Vecomtech được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TGHQ (Yến - 3b).

CỤC TRƯỞNG
Lưu Mạnh Tưởng

 

Điều 6. Phương pháp trị giá giao dịch
...
4. Xác định trị giá hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu có chứa phần mềm

a) Trị giá hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu là phương tiện trung gian có chứa phần mềm là trị giá thực tế đã thanh toán hay sẽ phải thanh toán cho hàng hóa nhập khẩu, không bao gồm trị giá của phần mềm dùng cho các thiết bị xử lý dữ liệu mà nó chứa đựng nếu trên hóa đơn thương mại, trị giá của phần mềm được tách riêng với trị giá của phương tiện trung gian;

b) Trị giá hải quan là trị giá thực tế đã thanh toán hay sẽ phải thanh toán cho hàng hóa nhập khẩu bao gồm cả trị giá phần mềm và chi phí để ghi hoặc cài đặt phần mềm vào hàng hóa nhập khẩu, nếu thuộc một trong các trường hợp sau:

b.1) Trên hóa đơn thương mại, trị giá của phần mềm không được tách riêng với trị giá của phương tiện trung gian;

b.2) Trị giá thực thanh toán hay sẽ phải thanh toán cho phần mềm có liên quan đến các khoản điều chỉnh cộng theo quy định tại Điều 13 Thông tư này;

b.3) Phần mềm được ghi, cài đặt hoặc tích hợp trong các hàng hóa nhập khẩu không phải là phương tiện trung gian.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 4475/TXNK-TCHQ   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế xuất nhập khẩu   Người ký: Lưu Mạnh Tưởng
Ngày ban hành: 15/11/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 4475/TXNK-TCHQ

112

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
368248