• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đầu tư 2014


 

Công văn 4478/BKHĐT-KTCN năm 2014 áp dụng chính sách thuế đối với mặt hàng nhà kính do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Tải về Công văn 4478/BKHĐT-KTCN
Bản Tiếng Việt

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 4478/BKHĐT-KTCN
V/v áp dụng chính sách thuế đối với mặt hàng nhà kính

Hà Nội, ngày 14 tháng 07 năm 2014

 

Kính gửi: Tổng cục Hải quan

Phúc đáp công văn số 7503/TCHQ-KTSTQ ngày 20/6/2014 của Tổng cục Hải quan về việc áp dụng chính sách thuế đối với mặt hàng nhà kính, sau khi nghiên cứu Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

Liên quan đến mặt hàng nhà kính được sử dụng trong sản xuất nông nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có văn bản số 7090/BKHĐT-KTCN ngày 20/9/2013 và số 2811/BKHĐT-KTCN ngày 09/5/2014 (gửi kèm theo).

Căn cứ Thông tư số 04/2012/TT-BKHĐT ngày 13/8/2012 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc Ban hành danh mục máy móc, thiết bị, phụ tùng thay thế, phương tiện vận tải chuyên dùng, nguyên liệu, vật tư, bán thành phẩm trong nước đã sản xuất được (trước đây là Thông tư số 04/2009/TT-BKH ngày 23/7/2009), Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến về các mặt hàng nêu tại công văn số 7503/TCHQ-KTSTQ ngày 20/6/2014 của Tổng cục Hải quan như sau:

1. Mặt hàng giàn trồng hoa trong nhà kính:

Mặt hàng “giàn trồng hoa” tuy không được định danh cụ thể nhưng được cấu tạo chủ yếu từ những khung sắt và lưới thép, nên có thể xếp mặt hàng “giàn trồng hoa” thuộc nhóm hàng “khung nhà, khung kho và cấu kiện nhà lắp sẵn bằng thép” nhóm 7308 theo danh mục hàng hóa kèm theo của Thông tư số 04/2012/TT-BKHĐT và Thông tư số 04/2009/TT-BKH ngày 23/7/2009 nêu trên.

2. Nhóm nhà loại 1 (“nhà kính trồng hoa”):

Căn cứ cấu tạo, vật liệu và nguyên lý hoạt động của nhóm nhà loại 1 cho thấy mặt hàng “nhà kính trồng hoa” khi còn nguyên khối (không tháo rời) thì thuộc nhóm 9406 và chưa có đơn vị nào trong nước đăng ký sản xuất, chế tạo mặt hàng này (được hiểu là không thuộc Thông tư số 04/2012/TT-BKHĐT).

Trường hợp Tổng cục Hải quan không dựa trên quan điểm “nhà kính trồng hoa” ở dạng nguyên khối như trên, mà tách ra thành các linh kiện và mặt hàng “nhà kính”:

- Một số linh kiện bao gồm hệ thống xử lý dữ liệu, tự động hóa, sensor thuộc loại trong nước chưa sản xuất được.

- Hiện nay các doanh nghiệp trong nước chưa đăng ký đã sản xuất được mặt hàng “nhà kính” để làm cơ sở cập nhật vào Thông tư số 04/2012/TT-BKHĐT. Tuy nhiên, khi có đơn đặt hàng thì năng lực doanh nghiệp trong nước hoàn toàn có thể sản xuất mặt hàng “nhà kính” bao gồm kính (và/hoặc tấm che bằng PE, PVC) và khung nhà bằng thép dùng trong sản xuất nông nghiệp. Hiện nay, Công ty Cổ phần xây dựng thép Tiên phong (địa chỉ: số 277 đường D2, phường 25, quận Bình Thạnh, Tp HCM), hoặc Công ty TNHH công nghiệp Hai My (địa chỉ: số 4 Xuân Diệu, phường 4, quận Tân Bình, Tp HCM) có thể sản xuất được mặt hàng “nhà kính” nêu trên.

3. Nhóm nhà loại 2:

Do kết cấu chính của nhóm nhà loại 2 được làm bằng sắt hoặc thép nên thuộc nhóm hàng cấu kiện nhà lắp ghép bằng thép theo phân nhóm 9406 và thuộc loại trong nước đã sản xuất được.

4. Nhóm nhà loại 3:

Do kết cấu chính của nhóm nhà loại 3 được làm bằng sắt hoặc thép và ở dạng chưa hoàn chỉnh nên phù hợp nhóm 7308 và thuộc loại trong nước đã sản xuất được.

Trên đây là ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư để Tổng cục Hải quan xem xét, quyết định.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng;
- Lưu: VT, KTCN.

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Tống Quốc Đạt

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 4478/BKHĐT-KTCN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Kế hoạch và Đầu tư   Người ký: Tống Quốc Đạt
Ngày ban hành: 14/07/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 4478/BKHĐT-KTCN

193

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
240426