• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp


Văn bản pháp luật về Luật Báo chí

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan

 

Công văn 4480/VPCP-V.I năm 2018 về kiểm tra, làm rõ nội dung báo chí, doanh nghiệp phản ánh về tiêu cực xảy ra tại Cục Hải quan thành phố Hải Phòng do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 4480/VPCP-V.I
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4480/VPCP-V.I
V/v kiểm tra, làm rõ nội dung báo chí, doanh nghiệp phản ánh về tiêu cực xảy ra tại Cục Hải quan thành phố Hải Phòng

Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2018

 

Kính gửi:

- Bộ Tài chính
- Bộ Nội vụ
-Thanh tra Chính phủ

Xét báo cáo của Bộ Tài chính tại Văn bản số 5201/BTC-TCHQ ngày 08 tháng 5 năm 2018 về kết quả xác minh nội dung báo chí phản ánh; Đơn của doanh nghiệp đề ngày 27 tháng 4 năm 2018 phản ánh về tiêu cực xảy ra tại Cục Hải quan thành phố Hải Phòng; Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Giao Bộ Nội vụ thành lập Tổ công tác liên ngành với sự tham gia của Bộ Tài chính, Thanh tra Chính phủ và các cơ quan liên quan để kiểm tra, làm rõ nội dung phản ánh của báo Tiền phong, báo Lao động và doanh nghiệp về một số việc tiêu cực xảy ra tại Cục Hải quan thành phố Hải Phòng (sao gửi kèm); xác định trách nhiệm của người đứng đầu Cục Hải quan thành phố Hải Phòng và các đơn vị liên quan; báo cáo, đề xuất biện pháp xử lý lên Thủ tướng Chính phủ trước ngày 01 tháng 7 năm 2018.

2. Bộ Tài chính:

- Phối hợp với các cơ quan liên quan tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính gắn với việc xây dựng cơ chế kiểm soát việc thực thi công vụ của công chức hải quan, nhất là trong kiểm tra thực tế hàng hóa, kiểm tra sau thông quan để phòng, chống lạm quyền, tiêu cực, tham nhũng.

- Khẩn trương hoàn thiện hệ thống camera giám sát hoạt động công vụ của cán bộ, công chức hải quan (trừ một số hoạt động bí mật theo quy định của pháp luật) để công khai tại trụ sở Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan và các cơ quan, đơn vị liên quan, đảm bảo phát hiện, xử lý kịp thời các hành vi tiêu cực, vi phạm pháp luật.

- Xây dựng cơ chế luân chuyển cán bộ, công chức thường xuyên trong ngành Hải quan, kể cả lãnh đạo cấp Cục để phòng ngừa trường hợp cán bộ, công chức móc nối tiêu cực, tham nhũng.

Báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 01 tháng 8 năm 2018.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg CP, PTTg TT Trương Hòa Bình (để b/c);
- Bộ Thông tin và Truyền thông;
- Đài Truyền hình Việt Nam;
- Văn phòng TT BCĐ 389 quốc gia;
- Tổng cục Hải quan;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Duy Hưng,
Cục KSTT, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, V.I
(3). ĐVD.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Duy Hưng

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 4480/VPCP-V.I   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Duy Hưng
Ngày ban hành: 15/05/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thông tin báo chí, xuất bản, Cán bộ, công chức, viên chức   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 4480/VPCP-V.I

359

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
382097