• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 4487/CT-TTHT năm 2013 về thuế thu nhập cá nhân do Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Tải về Công văn 4487/CT-TTHT
Bản Tiếng Việt

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 4487/CT-TTHT
V/v: Thuế Thu nhập cá nhân

Tp Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 07 năm 2013

 

Kính gửi:

Công ty TNHH MTV sửa chữa máy bay 41
Địa chỉ: Số 6 Thăng Long, Phường 4, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0301428800

 

Trả lời văn bản số 499/Cty-TC ngày 10/07/2013 của Công ty về thuế thu nhập cá nhân (TNCN), Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Nghị định số 65/2013/NĐ-CP ngày 27/06/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật thuế TNCN và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế TNCN.

+ Tại Khoản 2 Điều 11 quy định:

“...

Thời điểm xác định thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công là thời điểm người sử dụng lao động trả tiền lương, tiền công cho người nộp thuế hoặc thời điểm người nộp thuế nhận được thu nhập.”  

+ Tại Khoản 1 Điều 33 quy định:

“ Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2013.

...”

Trường hợp Công ty chi trả lương của tháng 6/2013 cho người lao động vào ngày 04/07/2013 thì việc tính, khấu trừ, kê khai, nộp thuế TNCN của khoản thu nhập này được áp dụng theo quy định tại Nghị định số 65/2013/NĐ-CP .

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên
- P.KT3
- P.PC
- Lưu VT; TTHT

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 4487/CT-TTHT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh   Người ký: Trần Thị Lệ Nga
Ngày ban hành: 19/07/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 4487/CT-TTHT

82

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
205514