• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Bảo hiểm y tế


Văn bản pháp luật về Luật khám bệnh chữa bệnh

 

Công văn 4510/BYT-KCB năm 2018 thực hiện Hợp đồng Khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân do Bộ Y tế ban hành

Tải về Công văn 4510/BYT-KCB
Bản Tiếng Việt

BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4510/BYT-KCB
V/v thực hiện Hợp đồng KBCB BHYT đi vi cơ sở KBCB tư nhân

Hà Nội, ngày 06 tháng 08 năm 2018

 

Kính gửi: Bảo hiểm Xã hội Việt Nam

Bộ Y tế nhận được Công văn số 2441/BHXH-CSYT về việc thực hiện Hợp đồng Khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân chưa được phân tuyến chuyên môn kỹ thuật. Sau khi xem xét, Bộ Y tế có ý kiến như sau:

Ngày 29/12/2017, Bộ Y tế đã ban hành Quyết định số 6062/QĐ-BYT ban hành Tiêu chí phân tuyến chuyên môn kỹ thuật và xếp hạng tương đương đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân. Ngày 05/4/2018, Bộ Y tế đã ban hành Quyết định số 2282/QĐ-BYT về việc thành lập hội đồng thẩm định xét phân tuyến chuyên môn kỹ thuật và xếp hạng tương đương đối với các bệnh viện tư nhân. Bộ Y tế hoan nghênh Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã tích cực tham gia Hội đồng xét phân tuyến chuyên môn kỹ thuật và xếp hạng tương đương đối với các bệnh viện tư nhân. Hội đồng thẩm định Bộ Y tế đã tiến hành họp nhiều phiên để xét phân tuyến chuyên môn kỹ thuật và xếp hạng tương đương đối với các bệnh viện tư nhân. Tuy nhiên, cho đến nay còn một số bệnh viện tư nhân chưa kịp hoàn thiện hồ sơ phân tuyến chuyên môn kỹ thuật và xếp hạng tương đương theo quy định.

Để tránh gây phiền hà, ảnh hưởng đến quyền lợi của người bệnh khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế, Bộ Y tế đề nghị Bảo hiểm Xã hội Việt Nam tiếp tục thực hiện hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế năm 2018 với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân theo quy định. Bộ Y tế sẽ tiếp tục chỉ đạo các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ để xét phân tuyến chuyên môn kỹ thuật và bổ sung Quyết định phân tuyến chuyên môn kỹ thuật chậm nhất đến 31/12/2018.

Trân trọng cảm ơn sự phối hợp của Quý cơ quan.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Lưu: VT, KCB.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Viết Tiến

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 4510/BYT-KCB   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Y tế   Người ký: Nguyễn Viết Tiến
Ngày ban hành: 06/08/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Bảo hiểm, Y tế - dược   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 4510/BYT-KCB

438

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
393817