• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Xử lý thông tin báo nêu


 

Công văn 4564/VPCP-CN năm 2020 về thông tin Báo Diễn đàn doanh nghiệp phản ánh về Tập đoàn Super Energy thâu tóm các dự án điện mặt trời tại Bình Phước do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 4564/VPCP-CN
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4564/VPCP-CN
V/v thông tin Báo Diễn đàn doanh nghiệp phản ánh về Tập đoàn Super Energy thâu tóm các dự án điện mặt trời tại Bình Phước.

Hà Nội, ngày 08 tháng 6 năm 2020

 

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Công Thương.

Báo Diễn đàn doanh nghiệp ngày 03 tháng 6 năm 2020 có phản ánh nội dung: Tập đoàn Super Energy (Thái Lan) thông qua mua cổ phần của các công ty trung gian thâu tóm các dự án điện mặt trời tại Bình Phước (Lộc Ninh 1, 2, 3, 4) tại khu vực biên giới với Campuchia. Giới đầu tư điện mặt trời trong nước đặt câu hỏi, nếu không đủ năng lực để triển khai dự án vì sao không chuyển nhượng trong nước mà bán cho nước ngoài.

Về thông tin Báo Diễn đàn doanh nghiệp phản ánh nêu trên, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có ý kiến: Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hp với Bộ Công Thương và các cơ quan liên quan nghiên cứu, đề xuất giải pháp quản lý phù hợp đảm bảo an ninh quốc gia và an ninh năng lượng.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, Phó TTg Trịnh Đình Dũng (để b/c);
- Các Bộ: TC, TP;
-
UBND tỉnh Bình Phước;
- Báo Diễn đàn doanh nghiệp;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Cao Lục,
Trợ lý TTg, các Vụ: TH, TKBT, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, CN (2). nvq

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 4564/VPCP-CN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Cao Lục
Ngày ban hành: 08/06/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài nguyên, An ninh quốc gia, Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 4564/VPCP-CN

236

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
445173