• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp


Văn bản pháp luật về Luật giao thông đường bộ

Văn bản pháp luật về Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu

 

Công văn 4582/BCT-XNK năm 2014 tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp nhập khẩu ô tô không có giấy ủy quyền do Bộ Công thương ban hành

Tải về Công văn 4582/BCT-XNK
Bản Tiếng Việt

BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4582/BCT-XNK
V/v tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp nhập khẩu ô tô không có giấy ủy quyền

Hà Nội, ngày 28 tháng 05 năm 2014

 

Kính gửi: Tổng cục Hải quan

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại công văn số 10521/VPCP-KTTH ngày 12 tháng 12 năm 2013 của Văn phòng Chính phủ về việc xử lý kiến nghị của các doanh nghiệp nhập khẩu ô tô chở người từ 9 chỗ ngồi trở xuống chưa qua sử dụng nhập khẩu không có giấy ủy quyền chính hãng sản xuất, sau khi trao đổi, thống nhất ý kiến với các Bộ Tài chính, Bộ Công an và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về kiến nghị phương án giải quyết khó khăn cho doanh nghiệp, Bộ Công Thương đề nghị Tổng cục Hải quan hướng dẫn Hải quan địa phương và thông báo cho thương nhân nhập khẩu xe ô tô chở người chưa qua sử dụng, loại từ 9 chỗ ngồi trở xuống như sau:

Đối với các hợp đồng nhập khẩu xe ô tô chở người loại từ 9 chỗ ngồi trở xuống, chưa qua sử dụng đã ký trước ngày ban hành Thông tư số 20/2011/TT-BCT (ngày 12 tháng 5 năm 2011) và có chứng từ thanh toán trước ngày 12 tháng 5 năm 2011, thương nhân được làm thủ tục nhập khẩu tại Cơ quan Hải quan theo quy định, không phải thực hiện theo quy định tại Thông tư số 20/2011/TT-BCT ngày 12 tháng 5 năm 2011 của Bộ Công Thương, với các điều kiện sau:

1. Có hợp đồng và chứng từ thanh toán trước ngày 12 tháng 5 năm 2011 được ngân hàng thương mại nơi doanh nghiệp thanh toán, chuyển tiền xác nhận: 01 (một) bản sao đóng dấu sao y bản chính của đại diện có thẩm quyền của ngân hàng thương mại nơi doanh nghiệp thanh toán;

2. Có văn bản xác nhận từ chối hoàn trả tiền đã thanh toán của khách hàng đối với số hàng người mua đã chuyển nhưng chưa nhận hàng;

3. Có xác nhận của Tổng cục Hải quan về tình hình nhập khẩu các hợp đồng đã thanh toán trước ngày 12 tháng 5 năm 2011.

Tổng trị giá của các lô hàng nhập khẩu không được vượt quá số tiền còn lại mà doanh nghiệp đã thanh toán trước 12 tháng 5 năm 2011 và được ngân hàng thương mại xác nhận nêu trên. Các doanh nghiệp được gia hạn hợp đồng và ký phụ lục để điều chỉnh các thông số như năm sản xuất, đời xe, số lượng, đơn giá tương ứng với các loại xe được nêu trong các hợp đồng thanh toán trước ngày 12 tháng 5 năm 2011, nhưng không được chuyển sang chủng loại, dòng xe khác trừ trường hợp chủng loại, dòng xe nêu trong hợp đồng không còn được hãng sản xuất.

4. Hàng về đến cảng Việt Nam chậm nhất là ngày 28 tháng 5 năm 2015.

5. Bộ Công Thương đề nghị Tổng cục Hải quan giám sát, thống kê tình hình nhập khẩu của các doanh nghiệp nhập khẩu ô tô đã thanh toán trước ngày 12 tháng 5 năm 2011 và gửi báo cáo về Bộ Công Thương sau 6 tháng và khi hết hiệu lực của thông báo này.

Bộ Công Thương đề nghị Tổng cục Hải quan chỉ đạo Cơ quan Hải quan địa phương và hướng dẫn thương nhân thực hiện./.

 


Nơi nhận:

- Như trên;
- Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải (để báo cáo);
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ: Tài chính, Công an;
- NHNNVN;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, XNK.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Tuấn Anh

 

- Trị giá còn lại được phép nhập khẩu được hướng dẫn bởi Công văn 14055/TCHQ-TXNK năm 2014

Thực hiện hướng dẫn của Bộ Công Thương tại công văn số 4582/BCT-XNK về việc hướng dẫn tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp nhập khẩu xe ô tô chở người từ 9 chỗ ngồi trở xuống chưa qua sử dụng không có giấy ủy quyền đã ký hợp đồng và thanh toán trước ngày 12/5/2011. Tổng cục Hải quan đã có văn bản xác nhận tình hình nhập khẩu mặt hàng xe ôtô của doanh nghiệp có hợp đồng ký và thanh toán trước ngày Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 20/2010/TT-BCT ngày 12/5/2011, theo đó các trường hợp đã xác nhận có 02 loại:

1- Loại nhập khẩu dở dang: Đối với loại này, Tổng cục Hải quan đã xác nhận rõ: Trị giá còn lại của các hợp đồng được phép nhập khẩu xác định bằng: Trị giá đã thanh toán theo hợp đồng trừ đi trị giá tính thuế (là giá khai báo nếu cơ quan Hải quan chấp nhận giá khai báo; là giá xác định lại nếu cơ quan hải quan bác bỏ giá khai báo).

2- Loại hợp đồng chưa phát sinh nhập khẩu: Đối với loại này, Tổng cục Hải quan đã xác nhận tình trạng nhập khẩu của hợp đồng là Trị giá của hợp đồng đã ký và thanh toán với nước ngoài trước ngày 12/5/2011 nhưng chưa nêu rõ cách xác định trị giá còn lại trừ lùi như hướng dẫn đối với trường hợp hợp đồng nhập khẩu dở dang nêu trên.

Để thống nhất thực hiện hướng dẫn tại văn bản 4582/BCT-XNK của Bộ Công Thương, đề nghị các Cục hải quan tỉnh, thành phố nêu trên thực hiện xác định trị giá còn lại của các hợp đồng chưa phát sinh nhập khẩu được phép tiếp tục nhập khẩu tương tự như hợp đồng nhập khẩu dở dang đã ký và thanh toán cho nước ngoài trước ngày 12/5/2011 theo xác nhận của Tổng cục hải quan. Cụ thể: Trị giá còn lại của các hợp đồng được phép nhập khẩu được xác định bằng: Trị giá đã thanh toán theo hợp đồng trừ đi trị giá tính thuế (là giá khai báo nếu cơ quan Hải quan chấp nhận giá khai báo; là giá xác định lại nếu cơ quan hải quan bác bỏ giá khai báo).

Tổng cục Hải quan thông báo để các Cục Hải quan tỉnh, thành phố nêu trên biết và thực hiện. Trường hợp có vướng mắc về số liệu xác nhận thì báo cáo về Tổng cục Hải quan để xem xét giải quyết

Xem nội dung VB
Trị giá còn lại được phép nhập khẩu được hướng dẫn bởi Công văn 14055/TCHQ-TXNK năm 2014
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 4582/BCT-XNK   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Công thương   Người ký: Trần Tuấn Anh
Ngày ban hành: 28/05/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết

Ngày 28/5/2014, theo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng và ý kiến trao đổi, thống nhất với các Bộ Tài chính, Bộ Công an và NHNN, Bộ Công Thương đã có công văn 4582/BCT-XNK để tháo gỡ vướng mắc trong việc nhập khẩu xe ô tô chở người chưa qua sử dụng, loại từ 9 chỗ ngồi trở xuống mà không có giấy ủy quyền của hãng sản xuất theo Thông tư 20/2011/TT-BCT.

Theo đó, đối với các hợp đồng nhập khẩu xe ô tô chở người loại từ 9 chỗ ngồi trở xuống, chưa qua sử dụng đã ký và có chứng từ thanh toán trước ngày 12/5/2011, thương nhân được làm thủ tục nhập khẩu tại hải quan như bình thường mà không phải thực hiện theo quy định tại Thông tư 20/2011/TT-BCT nếu có các điều kiện sau:

- Có hợp đồng và chứng từ thanh toán trước ngày 12/5/2011 được ngân hàng thương mại nơi doanh nghiệp thanh toán, chuyển tiền xác nhận;

- Có văn bản xác nhận từ chối hoàn trả tiền đã thanh toán của khách hàng đối với số hàng người mua đã chuyển nhưng chưa nhận hàng;

- Có xác nhận của TCHQ về tình hình nhập khẩu các hợp đồng đã thanh toán trước ngày 12/5/2011.

Cần lưu ý là Tổng trị giá của các lô hàng nhập khẩu không được vượt quá số tiền còn lại mà doanh nghiệp đã thanh toán trước 12/5/2011.

Các doanh nghiệp được phép gia hạn hợp đồng và ký phụ lục để điều chỉnh các thông số như năm sản xuất, đời xe, số lượng, đơn giá tương ứng với các loại xe được nêu trong hợp đồng, nhưng không được chuyển sang chủng loại, dòng xe khác trừ trường hợp chủng loại, dòng xe đó không còn được hãng sản xuất.

Cần lưu ý là ô tô nhập theo trường hợp này phải về đến cảng Việt Nam chậm nhất là ngày 28/5/2015.

Bên cạnh đó, Bộ Công Thương cũng đề nghị TCHQ thực hiện giám sát và thống kê tình hình nhập khẩu của các doanh nghiệp nhập khẩu ô tô đã thanh toán trước ngày 12/5/2011 và gửi báo cáo về Bộ Công Thương sau 6 tháng và khi hết hiệu lực của Công văn này.

Từ khóa: Công văn 4582/BCT-XNK

260

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
232517