• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


 

Công văn 4636/TCHQ-GSQL năm 2013 chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp nước ngoài do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Công văn 4636/TCHQ-GSQL
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4636/TCHQ-GSQL
V/v: chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp nước ngoài

Hà Nội, ngày 09 tháng 08 năm 2013

 

Kính gửi: Bộ Khoa học và Công nghệ.

Trả lời công văn số 2232/BKHCN-TĐC ngày 23/7/2013 của Quý Bộ về góp ý dự thảo Thông tư chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp nước ngoài, Tổng cục Hải quan nhất trí cơ bản với nội dung tại Thông tư dự thảo và có một số ý kiến liên quan đến phạm vi điều chỉnh của Thông tư sau:

1. Về phạm vi hoạt động đánh giá sự phù hợp:

Đề nghị Quý Bộ xem xét bổ sung thêm hoạt động "giám định" vào các hoạt động"đánh giá sự phù hợp" để các tổ chức nước ngoài tham gia. Vì theo quy định tại khoản 8 và 11 Điều 3 Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa thì khái niệm về hoạt động đánh giá sự phù hợp có cả hoạt động giám định, đồng thời trong hoạt động giám định có chức năng đánh giá sự phù hợp của sản phẩm, hàng hóa so với tiêu chuẩn công bố áp dụng quy chuẩn kỹ thuật tương ứng.

2. Về đánh giá sự phù hợp theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia:

Đề nghị Quý Bộ xem xét lấy ý kiến các Bộ liên quan để mở rộng việc đánh giá sự phù hợp đối với tất cả quy chuẩn kỹ thuật quốc gia do Bộ Khoa học và Công nghệ và các Bộ được phân công trách nhiệm quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa (quy định tại khoản 2 Điều 70 Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa) ban hành.

3. Đề nghị Quý Bộ nghiên cứu khoản 7 Điều 6 Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa để tiến hành việc thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau với các quốc gia, vùng lãnh thổ, tổ chức quốc tế về kết quả đánh giá sự phù hợp sau khi triển khai Thông tư này nhằm tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa, giảm chi phí cho doanh nghiệp, khuyến khích hàng hóa của Việt Nam xuất khẩu ra nước ngoài.

Tổng cục Hải quan tham gia một số ý kiến trên để Quý Bộ tham khảo./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (02).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 4636/TCHQ-GSQL   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 09/08/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Khoa học, công nghệ   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 4636/TCHQ-GSQL

172

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
204360