• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Bộ Luật lao động


Văn bản pháp luật về Luật Bảo hiểm xã hội

 

Công văn 4640/LĐTBXH-BHXH năm 2018 thực hiện chế độ tiền lương, bảo hiểm xã hội đối với người lao động do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Tải về Công văn 4640/LĐTBXH-BHXH
Bản Tiếng Việt

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4640/LĐTBXH-BHXH
V/v thực hiện chế độ tiền lương, BHXH đối với người lao động

Hà Nội, ngày 02 tháng 11 năm 2018

 

Kính gửi: Công ty TNHH Giầy Alena Việt Nam
Địa chỉ: Thôn 8, xã Định Liên, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa

Trả lời kiến nghị của Công ty TNHH Giầy Alena Việt Nam gửi tới Cổng Thông tin điện tử của Chính phủ do Văn phòng Chính phủ chuyển đến tại Công văn số 10008/VPCP-ĐMDN ngày 15 tháng 10 năm 2018, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Theo quy định tại khoản 2 Điều 186 Bộ luật Lao động thì: Trong thời gian người lao động nghỉ việc được hưởng chế độ bảo hiểm xã hội, thì người sử dụng lao động không phải trả lương cho người lao động.”

Như vậy, trường hợp người lao động trong cùng một ngày vừa có thời gian đi làm, vừa có thời gian nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau thì thời gian nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau, người sử dụng lao động không phải trả lương cho người lao động; thời gian người lao động thực sự làm việc, người sử dụng lao động phải trả lương cho người lao động theo quy định của pháp luật.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời Quý Công ty./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- PTTg Vũ Đức Đam (để báo cáo);
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Văn phòng Chính phủ;
- Phòng Thương mại và CN Việt Nam;
- Cổng TTĐT của Chính phủ;
- Lưu: VT, BHXH (2).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Quân

 

Điều 186. Tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế
...
2. Trong thời gian người lao động nghỉ việc được hưởng chế độ bảo hiểm xã hội, thì người sử dụng lao động không phải trả lương cho người lao động.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 4640/LĐTBXH-BHXH   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội   Người ký: Lê Quân
Ngày ban hành: 02/11/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Bảo hiểm, Lao động   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 4640/LĐTBXH-BHXH

917

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
400582