• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 4643/BYT-DP năm 2021 về tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho đối tượng thuộc ngành Thống kê do Bộ Y tế ban hành

Tải về Công văn 4643/BYT-DP
Bản Tiếng Việt

BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4643/BYT-DP
V/v tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho đối tượng thuộc ngành Thống kê

Hà Nội, ngày 10 tháng 06 năm 2021

 

Kính gửi: Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Ngày 21/5/2021, Bộ Y tế nhận được Công văn số 3023/BKHĐT-TCTK của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc đề xuất tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho các cán bộ, người lao động của ngành Thống kê tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để thực hiện thu thập thông tin tổng điều tra kinh tế năm 2021, xây dựng khung đánh giá kinh tế xã hội 5 năm theo Nghị quyết Đại hội XIII. Các đối tượng này có nguy cơ lây nhiễm COVID-19 do phải tiếp xúc với với nhiều người khi thực hiện điều tra thông tin.

Ngày 25/5/2021, Bộ Y tế đã ban hành Công văn số 4260/BYT-DP gửi các đơn vị về triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19, trong đó có giao cho Sở Y tế các tỉnh, thành phố hướng dẫn các cơ quan đơn vị trên địa bàn quản lý thuộc đối tượng ưu tiên tại Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 26/02/2021 của Chính phủ để thông báo, đăng ký với Sở Y tế đế lập kế hoạch tiêm chủng vắc xin COVID-19 và tổ chức triển khai tiêm chủng an toàn và hiệu quả.

Để hỗ trợ các cán bộ thuộc ngành Thống kê tại các tỉnh, thành phố được tiêm vắc xin COVID-19 thực hiện nhiệm vụ tổng điều tra kinh tế năm 2021 giai đoạn 2 từ ngày 01/7/2021, Bộ Y tế đề nghị Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp với Cục Thống kê tỉnh, thành phố trên địa bàn rà soát các đối tượng ưu tiên để lập danh sách, tổ chức tiêm chủng trước cho các đối tượng này trước ngày 01/7/2021.

Trân trọng cảm ơn./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các đ/c Thứ trưởng;
- UBND tỉnh, thành phố;
- Tổng cục Thống kê, Bộ KH & ĐT;
- Lưu: VT, DP

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Xuân Tuyên

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 4643/BYT-DP   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Y tế   Người ký: Đỗ Xuân Tuyên
Ngày ban hành: 10/06/2021   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Y tế - dược, Thống kê, Cán bộ, công chức, viên chức   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 4643/BYT-DP

2

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
477380