• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu


 

Công văn 466/XNK-CN năm 2013 xin nhập khẩu giầy bảo hộ cho công nhân do Cục Xuất nhập khẩu ban hành

Tải về Công văn 466/XNK-CN
Bản Tiếng Việt

BỘ CÔNG THƯƠNG
CỤC XUẤT NHẬP KHẨU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 466/XNK-CN
V/v xin nhập khẩu giầy bảo hộ cho công nhân

Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2013

 

Kính gửi:

Công ty TNHH Cao su Inoue Việt Nam
(Xã Thanh Lâm, Huyện Mê Linh, Thành phố Hà Nội)

 

Trả lời công văn số 27.09.2013/INOUE ngày 27 tháng 9 năm 2013 của Công ty TNHH Cao su Inoue Việt Nam về việc xin nhập khẩu giầy bảo hộ cho công nhân, Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) có ý kiến như sau:

1. Theo giải trình của Công ty tại công văn số 27.09.2013/INOUE nêu trên, giầy bảo hộ lao động (hàng mới 100%) mà Công ty có nhu cầu nhập khẩu để trang bị cho công nhân làm việc tại nhà máy của Công ty, không nhằm mục đích kinh doanh, do vậy, đề nghị Công ty làm thủ tục nhập khẩu trực tiếp tại cơ quan Hải quan theo quy định tại điểm a khoản 2 mục II Thông tư 04/2007/TT-BTM ngày 04 tháng 04 năm 2007 của Bộ Thương mại (nay là Bộ Công Thương) hướng dẫn hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, gia công, thanh lý hàng nhập khẩu và tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài quy định tại Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư và các quy định hiện hành, không phải xin giấy phép của Bộ Công Thương.

2. Đề nghị Công ty chỉ sử dụng giầy bảo hộ nêu trên theo đúng mục đích, không nhượng bán, kinh doanh trên thị trường hoặc sử dụng vào các mục đích khác.

Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) thông báo để Công ty được biết và thực hiện./

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Trần Tuấn Anh (để b/cáo)
- TCHQ;
- Lưu: VT, XNK.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Phan Thị Diệu Hà

 

II. QUY ĐỊNH CHUNG

...

2. Nhập khẩu

a) Hàng hóa nhập khẩu

- Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được trực tiếp nhập khẩu hoặc uỷ thác nhập khẩu máy móc, thiết bị, nguyên liệu, vật tư, phụ tùng, linh kiện, chi tiết, cụm chi tiết và các hàng hoá khác để triển khai hoạt động đầu tư phù hợp với mục tiêu của dự án đầu tư quy định tại Giấy phép đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đầu tư.

- Đối với hàng hoá thuộc diện nhập khẩu theo giấy phép của Bộ Thương mại, hàng hoá nhập khẩu thuộc diện quản lý chuyên ngành, thủ tục nhập khẩu thực hiện theo qui định tại Nghị đinh số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 466/XNK-CN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Xuất nhập khẩu   Người ký: Phan Thị Diệu Hà
Ngày ban hành: 10/10/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Lao động   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 466/XNK-CN

200

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
210021